GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Så fungerar din elmätare

Din elmätare heter OMNIA e-meter och levereras från Kamstrup. 

Här kan du se vad knapparna och symbolerna på displayen betyder.  

Elmätaren OMNIA e-meter

1. Den gula dioden blinkar när mätaren registrerar energi.

2. Lampan visar strömbrytarens status. Vid fast rött sken är strömbrytaren frånkopplad av Göteborg Energi, då är strömmen bruten för fastigheten. Om den blinkar rött är mätaren redo för att slå på strömmen igen. (Läs beskrivning på knapp 6).

3. Serviceport för Göteborg Energi.

4. HAN-port (Home Area Network). Är ett öppet gränssnitt, en kundport som registrerar mer data än bara din förbrukning. Du får tillgång till datan genom att koppla upp dig mot kundgränssnittet. Du kan även koppla in en hårdvara i kundgränssnittet för att exempelvis styra uppvärming eller laddning av elbil. Hårdvaran behöver vara kompatibel med standarden DSMR 5.02 och Energiföretagens rekomendation v2 0-201912.

5. Nätägarens låshjul för plombering. 

6. Knapp för strömbrytare. Håll inne knappen i 3 sekunder för att bryta strömmen. Håll inne knappen i 3 sekunder för att koppla till strömmen. (På mätare över 80 ampere saknas strömbrytare och knappen har ingen funktion).

7. Ändra visningen på displayen, bläddra för att se olika register i mätaren. Register 1.8.0 visar din totala konsumtion och vid tidpunkten aktuell mätarställning. Register 2.8.0 visar aktuell mätarställning för din totala produktion, det du exporterar till elnätet. 

8. Display. Läs nedan (8a-8n) för mer information om vad som visas i displayen.

9. Elmätaren har en unik streckkod och ett unikt mätarnummer.

8a. Visar en unik kod för det register som valts. 

8b. Tänds när display visar något annat än ett mätvärde. 

8c. Ett fel har inträffat i mätaren. Kontakta kundservice. 

8d. Enhet på mätvärdet som visas.

8e. Signalstyrka för kommunikation.

8f. Lyser med fast sken när mätaren har kontakt med insamlingssytemet.

8g. Används ej.

8h. Används ej. 

8i. Indikerar att anslutningshuven är lossad eller försök till manipulation. 

8j. Visar belastningens typ. 

8k. Rotationens följd. 

8l. Indikation för spänning på fas. 

8m. Strömmens riktning. 

8n. Fält för att visa värde, exempelvis mätarställning för konsumtion. 

Displayvisning

Alla värden ska vara primärvisande.

3-Fasmätare - elmätare upp till 63 ampere

Display meny OBIS Beskrivning Faser Enhet Imp/Exp Summering
Scrollning knapp 7 1.8.0 Aktiv energi L1,L2,L3 kWh Import Vektorsum.
Knapp 7 1.8.0 Aktiv energi L1,L2,L3 kWh Import Vektorsum.
Knapp 7 3.8.0 Reaktiv energi L1,L2,L3 kVArh Import
Knapp 7 2.8.0 Aktiv energi L1,L2,L3 kWh Export Vektorsum.
Knapp 7 4.8.0 Reaktiv energi L1,L2,L3 kVArh Export
Knapp 7 1.7.0 Effekt aktiv L1,L2,L3 kW Import Vektorsum.
Knapp 7 21.7.0 Effekt aktiv L1 kW Import
Knapp 7 41.7.0 Effekt aktiv L2 kW Import
Knapp 7 61.7.0 Effekt aktiv L3 kW Import
Knapp 7 2.7.0 Effekt aktiv L1,L2,L3 kW Export Vektorsum.
Knapp 7 22.7.0 Effekt aktiv L1 kW Export
Knapp 7 42.7.0 Effekt aktiv L2 kW Export
Knapp 7 62.7.0 Effekt aktiv L2 kW Export
Knapp 7 33.7.0 Effektfaktor Cos FI L1
Knapp 7 53.7.0 Effektfaktor Cos FI L2
Knapp 7 73.7.0 Effektfaktor Cos FI L3
Knapp 7 32.7.0 Spänning L1 V
Knapp 7 52.7.0 Spänning L2 V
Knapp 7 72.7.0 Spänning L2 V
Knapp 7 31.7.0 Ström L1 A
Knapp 7 51.7.0 Ström L2 A
Knapp 7 71.7.0 Ström L3 A
Knapp 7 1.0.0 Dagens Datum/Tid (Normaltid)
Knapp 7 1.8.0.128 Energikalibrering L1,L2,L3 kWh
Knapp 7 0.2.0 Firmware
Knapp 7 0.2.2 Firmware revision

1-fasmätare - elmätare upp till 63 ampere

Display meny OBIS Beskrivning Enhet Imp/Exp Summering
Scrollning knapp 7 1.8.0 Aktiv energi kWh Import Vektorsum.
Knapp 7 1.8.0 Aktiv energi kWh Import Vektorsum.
Knapp 7 3.8.0 Reaktiv energi kVArh Import
Knapp 7 2.8.0 Aktiv energi kWh Export Vektorsum.
Knapp 7 4.8.0 Reaktiv energi kVArh Export
Knapp 7 1.7.0 Effekt kW kW Import Vektorsum.
Knapp 7 2.7.0 Effekt aktiv kW Export Vektorsum.
Knapp 7 33.7.0 Effektfaktor Cos FI
Knapp 7 32.7.0 Spänning V
Knapp 7 31.7.0 Ström A
Knapp 7 1.0.0 Dagens datum/tid (Normaltid)
Knapp 7 1.8.0.128 Energikalibrering kWh
Knapp 7 0.2.0 Firmware
Knapp 7 0.2.2 Firmware revision

Strömtrafomätare - elmätare över 80 ampere

Display meny OBIS Beskrivning Enhet Imp/Exp Summering
Scrollning knapp 7 1.8.0 Aktiv energi, sifferkapacitet. 7,2 kWh Import Vektorsum.
Knapp 7 1.8.0 Aktiv energi, sifferkapacitet. 7,2 kWh Import Vektorsum.
Knapp 7 3.8.0 Reaktiv energi, sifferkapacitet. 7,2 kVArh Import
Knapp 7 2.8.0 Aktiv energi, sifferkapacitet. 7,2 kWh Export Vektorsum.
Knapp 7 4.8.0 Reaktiv energi, sifferkapacitet. 7,2 kVArh Export
Knapp 7 1.7.0 Effekt kW L1, L2, L3 kW Import Vektorsum.
Knapp 7 21.7.0 Effekt kW L1 kW Import
Knapp 7 41.7.0 Effekt kW L2 kW Import
Knapp 7 61.7.0 Effekt kW L3 kW Import
Knapp 7 2.7.0 Effekt kW L1, L2, L3 kW Export Vektorsum.
Knapp 7 22.7.0 Effekt kW L1 kW Export
Knapp 7 42.7.0 Effekt kW L2 kW Export
Knapp 7 62.7.0 Effekt kW L3 kW Export
Knapp 7 33.7.0 Effektfaktor Cos FI L1
Knapp 7 53.7.0 Effektfaktor Cos FI L2
Knapp 7 73.7.0 Effektfaktor Cos FI L3
Knapp 7 0.4.2 Transformator omsättning
Knapp 7 32.7.0 Spänning fas L1 V
Knapp 7 52.7.0 Spänning fas L2 V
Knapp 7 72.7.0 Spänning fas L3 V
Knapp 7 31.7.0 Ström fas L1 A
Knapp 7 51.7.0 Ström fas L2 A
Knapp 7 71.7.0 Ström fas L3 A
Knapp 7 1.0.0 Dagens datum/Tid (Normaltid)
Knapp 7 1.8.0 Aktiv energi Sifferkapacitet. 5,4 kWh Kalibrering sek.
Knapp 7 0.2.0 Firmware
Knapp 7 0.2.2 Firmware revision
Knapp 7 1.8.0 129 Aktiv energi Sifferkapacitet. 6,2 utan CT-omsättning kWh Import sek. Vektorsum.
Knapp 7 2.8.0 129 Reaktiv energi Sifferkapacitet. 6,2 utan CT-omsättning kVArh Import sek.
Knapp 7 3.8.0 129 Aktiv energi Sifferkapacitet. 6,2 utan CT-omsättning kWh Export sek. Vektorsum.
Knapp 7 4.8.0 129 Reaktiv energi Sifferkapacitet. 6,2 utan CT-omsättning kVArh Export sek.

Vanliga frågor om elmätarbytet

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare som alla Sveriges elnätsbolag enligt lag måste förhålla sig till. De nya funktionskraven ska införas senast 1 januari 2025. Det innebär att vi planerar att byta alla våra elmätare i Göteborg under perioden 2021-2024. Är du nyfiken kan du läsa mer om funktionskraven på Energimarknadsinspektionens webb.

En ny mätare installeras. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, över den faktiska förbrukningen. Varken den nya mätaren eller arbetet med att byta mätaren kommer att medföra extra kostnader för dig som kund.

Priserna på elnät beror på en rad olika faktorer. I dagsläget finns det inget som tyder på att projektet kommer att medföra ökade avgifter.

Vi är nu i ett uppstartsläge där vi förbereder upphandling och genomförande av projektet. Vår ambition är att genomföra bytet så effektivt och smidigt som möjligt. Vi kommer löpande att informera i takt med att projektet tar form och genomförs.

Bytet av elmätarna sker under perioden 2021-2024. I samband med bytet kommer det ske ett mindre strömavbrott. För att förhindra störningar i verksamheter kommer vi att informera i god tid så att bytet planeras in. Bytet tar ca 15 minuter för privatpersoner men varierar för företag. 

icon-closechevron-disc-rightmenu