GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval

Fjärrvärme från Göteborg Energi kommer till största delen från återvunnen och förnybar energi. 

Återvunnen energi är energi som annars skulle försvinna ut i luften och havet, från till exempel avfallsförbränning och industriella processer. Vi tar helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle gå till spillo.

Fjärrvärmen gör att Göteborg undviker att använda stora mängder el för att värma staden, samtidigt som vi producerar mer el lokalt i våra kraftvärmeverk. På så sätt bidrar fjärrvärmen till att stötta elnätet där och när det behövs som mest. Därmed möjliggörs elektrifieringen av både transporter och industrier. Fjärrvärmen är helt enkelt en viktig pusselbit i framtidens hållbara energisystem. Vårt mål är slutföra vår resa mot helt återvunnen och förnybar fjärrvärme till år 2025.

Genom vårt erbjudande Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval köper du endast fjärrvärme från förnybar energi och du kan redovisa en låg klimatpåverkan.

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval producerar vi från förnybara energikällor som uppfyller hårda miljökrav på produktion och bränsle och strävar efter att göra så litet avtryck på biologisk mångfald som möjligt. För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till en fond som finansierar energieffektiviserings- och konverteringsprojekt med syfte att främja ett effektivare värmesystem.

Varför välja Bra miljöval?

Fjärrvärmen i Göteborg består till största del av återvunnen energi som bland annat tas tillvara från Renovas avfallsförbränning, vilken är nära sammankopplad med vårt fjärrvärmesystem. De avfallsströmmar som Renova energiåtervinner samlas in från hela Västsverige och importeras till viss del även från utlandet, för att på ett så hållbart sätt som möjligt ta hand om det som andra inte vill ha.

Dagens beräkningspraxis belastar däremot fjärrvärmen i Göteborg med de fossila utsläppen från plasten i avfallsförbränningen, vilka utgör ca 40 % av koldioxidutsläppen från avfallet, medan resterande del har biogent ursprung och därmed anses vara förnybart. Detta innebär att även om ni genom att välja ”vanlig” fjärrvärme redan har gjort ett mycket klokt val för klimatet och valt en lösning som i stort inte bidrar till några nya utsläpp så återspeglas inte detta i er miljöredovisning.

Så länge dagens beräkningspraxis kvarstår vill vi ändå kunna erbjuda er attraktiva produkter för er miljöredovisning utan att minska den nytta som ni gör genom ert val av fjärrvärme och då är Bra miljöval ett bra val.

Vad kostar Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval?

Priset för Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris med 30 kr/MWh för 2024.

Vill du läsa mer om Naturskyddsföreningens Bra Miljöval kan du göra det här.

Intresserad?

Vill du veta mer, eller är intresserad av att teckna detta tillval? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom 1-3 dagar.

icon-closechevron-disc-rightmenu