GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Staplade trästockar.

Biovärme

Fjärrvärme från förnybara källor, med klimatkompensation. 

Fjärrvärme bygger på att ta tillvara på energi som annars skulle gå till spillo. I Göteborg kommer fjärrvärmen till största delen från återvunnen och förnybar energi.

Fjärrvärmen gör att Göteborg undviker att använda stora mängder el för att värma staden, samtidigt som vi producerar mer el lokalt i våra kraftvärmeverk. Genom att använda el på ett smartare sätt hjälper vi till att fasa ut kolkraften i Europa och möjliggöra elektrifierade transporter och industrier. Fjärrvärmen är helt enkelt en viktig pusselbit i framtidens hållbara energisystem.Vårt mål är slutföra vår resa mot helt återvunnen och förnybar fjärrvärme till år 2025

Omställningen till helt förnybar och återvunnen fjärrvärme pågår med högt tempo. Du som redan nu vill ta del av fjärrvärme med enbart förnybart ursprung kan nyttja vår tillvalsprodukt biovärme. Vårt tillval biovärme är en produkt med produktion året runt. Ditt behov av värme varierar över året. Under sommaren behövs värme främst för varmvatten medan det på vintern behövs mer värme för ett bekvämt inomhusklimat. Vårt tillval biovärme levererar enligt dina behov under sommaren med energiåtervinning av avfall med förnybart ursprung. Under vintern kompletteras detta med värme från restprodukter från skogsindustrin och biogas.

Även om nyttjandet av biobränslen eller avfall med förnybart ursprung inte ger upphov till fossila koldioxidutsläpp så finns det andra livscykelutsläpp att ta hänsyn till. Utsläppen kommer främst från framställning och transporter. Tillval biovärme klimatkompenseras ner till 0 g CO2 ekv/kWh, för de livscykelutsläpp som inte kan undvikas (ca 11 g CO2 ekv/kWh). Klimatkompensationen sker med Gold Standard-certifikat godkända för miljöcertifieringssystem, bland annat LEED.

Vad kostar biovärme?

Biovärme är ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris och ligger på 20 kr/MWh för 2023 och 2024.

Biovärme produktionsmix

Intresserad?

Vill du veta mer, eller är intresserad av att teckna detta tillval? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom 1-3 dagar.

icon-closechevron-disc-rightmenu