GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Staplade trästockar.

Biovärme

Fjärrvärme från förnybara källor, med klimatkompensation. 

Fjärrvärme bygger på att ta tillvara på energi som annars skulle gå till spillo. I Göteborg kommer fjärrvärmen till största delen från återvunnen och förnybar energi.

Fjärrvärmen gör att Göteborg undviker att använda stora mängder el för att värma staden, samtidigt som vi producerar mer el lokalt i våra kraftvärmeverk. På så sätt bidrar fjärrvärmen till att stötta elnätet där och när det behövs som mest. Därmed möjliggörs elektrifieringen av både transporter och industrier. Fjärrvärmen är helt enkelt en viktig pusselbit i framtidens hållbara energisystem. Vårt mål är slutföra vår resa mot helt återvunnen och förnybar fjärrvärme till år 2025

Omställningen till helt förnybar och återvunnen fjärrvärme pågår med högt tempo. Du som redan nu vill ta del av fjärrvärme med enbart förnybart ursprung kan nyttja vår tillvalsprodukt biovärme. Vårt tillval biovärme är en produkt med produktion året runt. Ditt behov av värme varierar över året. Under sommaren behövs värme främst för varmvatten medan det på vintern behövs mer värme för ett bekvämt inomhusklimat. Vårt tillval biovärme levererar enligt dina behov under sommaren med energiåtervinning av avfall med förnybart ursprung. Under vintern kompletteras detta med värme från restprodukter från skogsindustrin och biogas.

Även om nyttjandet av biobränslen eller avfall med förnybart ursprung inte ger upphov till fossila koldioxidutsläpp så finns det andra livscykelutsläpp att ta hänsyn till. Utsläppen kommer främst från framställning och transporter. Tillval biovärme klimatkompenseras ner till 0 g CO2 ekv/kWh, för de livscykelutsläpp som inte kan undvikas (ca 11 g CO2 ekv/kWh). Klimatkompensationen sker med Gold Standard-certifikat godkända för miljöcertifieringssystem, bland annat LEED.

Varför välja Biovärme?

Fjärrvärmen i Göteborg består till största del av återvunnen energi som bland annat tas tillvara från Renovas avfallsförbränning, vilken är nära sammankopplad med vårt fjärrvärmesystem. De avfallsströmmar som Renova energiåtervinner samlas in från hela Västsverige och importeras till viss del även från utlandet, för att på ett så hållbart sätt som möjligt ta hand om det som andra inte vill ha.

Dagens beräkningspraxis belastar däremot fjärrvärmen i Göteborg med de fossila utsläppen från plasten i avfallsförbränningen, vilka utgör ca 40 % av koldioxidutsläppen från avfallet, medan resterande del har biogent ursprung och därmed anses vara förnybart. Detta innebär att även om ni genom att välja ”vanlig” fjärrvärme redan har gjort ett mycket klokt val för klimatet och valt en lösning som i stort inte bidrar till några nya utsläpp så återspeglas inte detta i er miljöredovisning.

Så länge dagens beräkningspraxis kvarstår vill vi ändå kunna erbjuda er attraktiva produkter för er miljöredovisning utan att minska den nytta som ni gör genom ert val av fjärrvärme och då är Biovärme ett bra val.

Vad kostar biovärme?

Biovärme är ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris och ligger på 20 kr/MWh för 2024.

Biovärme produktionsmix

Intresserad?

Vill du veta mer, eller är intresserad av att teckna detta tillval? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom 1-3 dagar.

icon-closechevron-disc-rightmenu