GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Nya elmätare

Elmätarbyte företag

Sedan hösten 2022 är vi full gång med att byta ut alla elmätare i Göteborg. Ett arbete som kommer pågå fram till slutet av 2024. Den nya elmätaren heter OMNIA® e-meter och den har flera bra funktioner. Först och främst har den ett nytt kundgränssnitt, HAN, (Home Area Network), som möjliggör att ni kan få detaljerad information om er elanvändning och effektuttag.  

Eltel utför elmätarbytet

Det är Eltel som utför själva elmätarbytet. Därför är det också de som ger er detaljerad information innan mätarbytet närmar sig. För att ni ska känna er trygga kan Eltels installatörer alltid legitimera sig med behörighetsbevis utfärdat av Eltel och Göteborg Energi. 

Strömavbrott eller inte?

Om er elmätare är ansluten direkt mot elnätet har ni en kategori 1-mätare, och då blir det ett strömavbrott på 15-20 minuter vid mätarbytet.  Energikrävande större verksamheter (till exempel industrier) har oftast en elmätare (kategori 2) som är ansluten via strömtransformatormätning, och då behöver vi inte bryta strömmen till anläggningen för att byta elmätaren.

När byter ni vår elmätare?

Elmätarbytena sker områdesvis under två år. När ni får aviseringen, och hur specificerade uppgifter om tid och datum ni får, beror på vilket geografiskt område ni tillhör och var er elmätare sitter. 

  • Sitter elmätaren inomhus kan vi behöva hjälp för att nå den och då kommer ni att få en bokning med datum och tid för bytet.  Ni behöver bekräfta tiden, eller boka om den om den inte passar, genom att logga in på Mina sidor. Där finns en länk till Eltels bokningssystem där du kan ändra till ett önskat datum. Du kan självklart också bekräfta eller boka om tiden på Eltels egen bokningssida.

  • Sitter elmätaren utomhus sköter Eltel bytet utan er hjälp. Ni får en avisering några veckor innan elmätarbytet. 

  • Om elmätaren sitter på en central plats i fastigheten, som till exempel i ett flerbostadshus,  får ni ingen avisering utan information sätts upp i fastigheten några dagar innan bytet.

Elkänslig verksamhet

Har ni en elkänslig verksamhet och er elmätare sitter där Eltel kan nå den utan er hjälp eller i ett centralrum behöver ni kontakta Eltel när ni får aviseringen från dem.

Kontaktuppgifter Eltel

Har ni fått er bokning från Eltel och vill bekräfta eller kanske boka om tiden?  

Ni kan också ringa Eltels kundtjänst på 031-3088500

Öppettider

Måndag till fredag 07:00 - 20:00

Lördag-söndag 08:00 - 18:00

 
Önskar du kontakt med oss på Göteborg Energi så hör av dig med kontaktuppgifter till anna.nielsen@goteborgenergi.se så tar hon kontakt med er så fort som möjligt. 

Har vi rätt kontaktuppgifter till er?

Inför mätarbytet kommer vi att skicka aviseringar till den som står som Energiansvarig elnät under inställningar på Mina sidor. Gå in och kontrollera att de uppgifterna stämmer för din verksamhet.

Tryggare leverans med nya elmätaren

Din nya smarta elmätare heter Omnia e-meter och har flera bra funktioner. Framförallt har den ett nytt kundgränssnitt, HAN (Home Area Network) som möjliggör att du kan få detaljerad information om din elanvändning och ditt effektuttag. Du kan läsa mer om HAN och hur du gör för att aktivera porten på Mina sidor.

Testa nya kundgränssnittet

Är du och ditt företag intresserade av att komma till oss och testa er tekniska lösning i kundgränssnittet (HAN-porten P1) på vår nya elmätare OMNIA eMeter?

Vi vet att flera olika företag håller på att ta fram adapterlösningar. Vi vill stödja utvecklingen och ge alla leverantörer samma möjligheter och därför behöver vi veta hur stort intresset är.

Vanliga frågor om elmätarbytet

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare som alla Sveriges elnätsbolag enligt lag måste förhålla sig till. De nya funktionskraven ska införas senast 1 januari 2025. Det innebär att vi planerar att byta alla våra elmätare i Göteborg under perioden 2022-2024. Är du nyfiken kan du läsa mer om funktionskraven på Energimarknadsinspektionens webb.

Energimarknadsinspektionen (extern länk)

Läs mer om mätarbytet

En ny mätare installeras. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, över den faktiska förbrukningen. Varken den nya mätaren eller arbetet med att byta mätaren kommer att medföra extra kostnader för dig som kund.

Elmätarbyte

Bytet av elmätarna sker under senare delen av 2022 till slutet av 2024. I takt med att vi närmar oss ditt elmätarbyte så kommer Eltel kontakta dig för mer detaljerad information.

Elmätarbyte

Vår partner för elmätarbytet är Kamstrup och dess underleverantör Eltel som kommer genomföra själva bytet av elmätare. Installation är planerad att ske från senare delen av 2022 till och med slutet av 2024.

Processen ser lite olika ut beroende på var i din fastighet elmätaren sitter, men du kommer att få information i god tid innan mätarbytet äger rum hos dig. Vår ambition är att genomföra bytet så effektivt och smidigt som möjligt.
Du kan underlätta genom att uppdatera din kontaktinformation på Mina sidor så att vi och Eltel kan nå dig när ditt elmätarbyte närmar sig.

Bytet av elmätare innebär ett kortare strömavbrott på cirka 15-20 minuter, och det kan påverka funktioner som portkod, hiss, tvättstuga, internetuppkoppling och andra elprodukter. Det är därför viktigt att alla i ditt hushåll får informationen.

Mina sidor

Elmätarbyte

Elmätarbytena kommer att ske från senare delen av 2022 till slutet av 2024.

Vi har många kunder som ska få sina elmätare utbytta och förstår att intresset är stort. För att kunna genomföra ett så säkert och effektivt elmätarbyte som möjligt kommer vi att installera nya elmätaren enligt den detaljerade installationsplan som Eltel tagit fram och det är Eltel som utför själva elmätarbytet åt oss. Alla kunder kommer behandlas lika och få den nya elmätaren installerad i turordning med start under hösten 2022.

Elmätarbyte

Nej. Priserna på elnät beror på en rad olika faktorer. I dagsläget finns det inget som tyder på att elmätarbytet kommer att medföra ökade avgifter.

Elmätarbyte

Ja, det kan du. Vi installerar redan idag en elmätare som klarar av att hantera egen producerad el för de kunder som vill producera egen el, till exempel solenergi.

Detta innebär dock inte att denna elmätare inte kommer att bytas ut. Alla elmätare som installeras innan hösten 2022 kommer att bytas ut.

Elmätarbyte

Det stämmer att M-busutgången inte är kompatibel med de nya elmätare som kommer att installeras från 2022 och framåt. Vi vet att flera olika företag håller på att ta fram adapterlösningar som troligtvis kommer att finnas på marknaden under 2022. Företag kan kontakta oss om man är intresserad att testa kundgränsnittet (HAN-porten P1) på vår nya elmätare OMNIA eMeter. Vi kommer uppdatera er när vi har mer information om eventuella lösningar.

Intresseanmälan testa elmätare

Elmätarbyte

icon-closechevron-disc-rightmenu