GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ägandeform

När du installerar fjärrkyla kan du välja mellan tre olika ägandeformer; du äger själv fjärrkylautrustningen, vi på Göteborg Energi äger den eller att vi delar ägandet. 

  1. Vi på Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen och tillhörande styr- och reglerutrustning.  Principlösning FK21

  2. Vi på Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen och du som kund äger styr- och reglerutrustningen. Principlösning FK22

  3. Du som kund äger fjärrkylacentralen och tillhörande styr- och reglerutrustning. Principlösning FK30

Våra säljare

Tillsammans hittar vi, utifrån era behov och önskemål, rätt lösning för er.
icon-closechevron-disc-rightmenu