GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Miljötillval

När du och ditt företag väljer förnybar el hjälper ni till att snabba på utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion. Genom att välja miljötillval är ni som kunder med och påverkar elens ursprung. 

Ni gör ert miljötillval när ni väljer elavtal eller genom att logga in på Mina sidor och lägga till på ert befintliga avtal.

Den så kallade ursprungsmärkningen, som kontrolleras av oberoende revisorer, talar om hur elen producerats och vilka miljöegenskaper som gäller.

Teckna elavtal först!

När du hittat rätt elavtal kan du anpassa avtalet efter dina behov och önskemål. Välj bland våra många tillval och skapa det perfekta elavtalet. Hitta avtalet själv eller kontakta din säljare.

Bli ännu mer energismart

Miljö och klimat

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om miljö och klimat.

Du kan se om du har miljötillval under avtal på Mina sidor, alternativt på din senaste faktura.

Mina sidor

Läs mer om vilka Bra Miljöval du kan göra

Vi publicerar miljövärdena för el under rubriken Elens ursprung på vår webb 1/7 varje år.

Elens ursprung

Vilken klimatpåverkan har elen som jag köper av er?

Vi publicerar preliminära miljövärden för fjärrvärme på vår webb 31/1 varje år, och de slutliga under maj månad när alla miljörapporter är godkända, och beräkningarna är granskade av revisor.

Skillnaden mellan våra preliminära och slutliga värden brukar vara liten, och det brukar därför gå bra att använda våra preliminära värden exempelvis i en hållbarhetsredovisning.

Vi på Göteborg Energi har beslutat att ändra vår ursprungsmärkta basprodukt till att omfatta all fossilfri elproduktion. Om du är privatkund och tidigare inte har gjort något aktivt val har du fått 100% förnybar el. Från och med 1 jan 2023 utökar vi våra inköp av ursprungsgarantier till att även omfatta kärnkraft, vilket innebär att du som kund får 100 % fossilfri elproduktion utan extra kostnad. Det går även i fortsättningen att välja el från vindkraft eller sol som tillägg till ditt elavtal.

Vad innebär 100 % fossilfritt för mitt klimatavtryck?

Europa upplever idag en energikris och samtalet kring hur elproduktionen i Sverige ska utvecklas framöver har förändrats i grunden. För att klara de utmaningar vi står inför, inte minst på klimatområdet, behövs all typ av elproduktion som inte ger fossila utsläpp. Från och med 1 jan 2023 utökar vi därför våra inköp av ursprungsgarantier till att även omfatta kärnkraft, vilket innebär att våra privatkunder som inte har gjort något annat val får 100 % fossilfri elproduktion utan extra kostnad.

icon-closechevron-disc-rightmenu