GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Samarbete med Chalmers

Tillsammans för ett hållbart Göteborg

Göteborg Energi och Chalmers samarbetar med målet att forskningen ska bidra till ett hållbart energisystem. Inledningsvis handlar det om energieffektivisering i byggnader, energikombinat (produktion av el, värme, drivmedel samt annat i kombination), transport och energi. Budgeten för samarbetet ligger uppemot 6 miljoner kronor per år. 

Samarbetet är också en plattform för de bredare utvecklingsprojekten kring framtidens boende, kollektivtrafiklösningar och energieffektivisering vi är med och driver tillsammans med andra aktörer. 

Under projektparaplyet Hållbart boende i framtidens energisystem vill vi möta en utveckling som går mot fler lågenergihus, mer förnybar energi samt fler elfordon. Syftet är att utveckla nya koncept med tillhörande afärsmodeller för energilösningar som gynnar både kunden och oss. Fokus ligger på bättre samverkan mellan småskaliga och storskaliga lösningar och möjligheter till effekthantering av el och värme i bostäder. I samverkan med bland annat Johanneberg Science Park har flera utvecklingsprojekt inom hållbar stadsutveckling startats i anslutning till Chalmersområdet.

För ytterligare information

Har frågor om våra gemensamma satsningar på forskning är du välkommen att kontakta - eller

icon-closechevron-disc-rightmenu