GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Forskningsstiftelsen

Utlysning - Omställning till hållbara och smarta el-, fjärrvärme och transportsystem

Det är viktigt med en hållbar omställning som tar ett systemperspektiv och som beaktar utvecklingen i skärningspunkten mellan el-, fjärrvärme- och transportsystemen samt ny digital teknik. I den omställningen krävs forskning om:

  • Digitaliseringens och IT-systemens möjlighet att stödja/underlätta omställningen; AIs betydelse t.ex. för framtida utveckling inom energiområdet, och ökade möjligheter genom analys av stora datamängder.

  • Hur samverkan/samordning kan ske mellan el-, fjärrvärme-, transportsystem för ökad effektivitet och flexibilitet (som t.ex. kan visas genom modellering/digitala tvillingar etc)

  • Olika aktörers roller och samverkan i den framtida effekt- och energisituationen i en hållbar stadsmiljö. Vem tar ansvar, vem hålls ansvarig, vem finansierar nödvändiga investeringar och hur ser de hållbara affärsmodellerna ut? 

Forskningsstiftelsen kan finansiera satsningar på upp till tre år och på en omfattning upp till 5 mkr. Välkomna med er ansökan!

Frågor och ansökningar skickas till

senast 16 november 2020.

Ansökan

Sökande
Projektet
Har du/ni någon koppling till Göteborg Energi-koncernen som kan medföra jäv?
Projektbeskrivning
Fyll i en beskrivning , max 240 ord på svenska, av din idés syfte, tidplan och kostnadsbudget.
Syfte och mål?
Målet ska vara tydligt, så att resultaten kan bedömas i slutändan, och svara på följande frågor:

* Vad ska resultaten användas för och av vem?
* När och hur kan resultaten användas?
Bakgrund
Bakgrundsbeskrivning och problembeskrivning med översikt och analys över befintliga forskningsresultat på området, nuvarande marknads- eller kunskapsläge och relevanta referenser.
Metod
Beskriv hur projektet ska genomföras och vilka metoder man kommer att använda. Beskriv hur metoderna är lämpliga för att uppfylla målen. Beskriv tillgång på utrustning eller kritiska kompetenser. Beskrivning av forskargrupp.
Beskriv nyttan för Göteborg Energi
Fonden för forskning och utveckling i Göteborg Energi bidrar till sådan forskning och sådant utvecklingsarbete som har eller kan antas ha betydelse för Göteborg Energis verksamhet. Beskriv hur resultat kan vara till nytta för Göteborg Energi. Detta är en viktigt del för beviljande av medel.
Tidplan/fördelning resurser
Bifoga ett gant-schema och beskriv fördelningen av arbetet per kompetens.
Vi vill gärna presentera ditt projekt på webben. Skriv en kort sammanfattning av ditt projekt på 300 tecken, inklusive blanksteg.

För ytterligare information

 Har du frågor om forskningsstiftelsen eller våra gemensamma satsningar på forskning är du välkommen att kontakta Ulf Hagman
via eller telefonnummer 031-62 69 02.

 

 

Forskningsrådet

Forskningsrådets huvuduppgift är att bedöma höjden och det vetenskapliga värdet i bidragsansökningar som inkommer från forskare samt dessa ansökningars betydelse för Göteborg Energis affärsverksamhet.

Forskningsrådets medlemmar
Pål Börjesson, Ordförande, Professor vid Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola.

Jenny Palm, Professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.

Johan Woxenius, Professor i Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, vid Göteborgs universitet.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up