GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Glad kollega

Forskningsstiftelsen

Utlysning - Omställning till hållbara och smarta el-, fjärrvärme och transportsystem

Det är viktigt med en hållbar omställning som tar ett systemperspektiv och som beaktar utvecklingen i skärningspunkten mellan el-, fjärrvärme- och transportsystemen samt ny digital teknik. I den omställningen krävs forskning om:

  • Digitaliseringens och IT-systemens möjlighet att stödja/underlätta omställningen; AIs betydelse t.ex. för framtida utveckling inom energiområdet, och ökade möjligheter genom analys av stora datamängder.

  • Hur samverkan/samordning kan ske mellan el-, fjärrvärme-, transportsystem för ökad effektivitet och flexibilitet (som t.ex. kan visas genom modellering/digitala tvillingar etc)

  • Olika aktörers roller och samverkan i den framtida effekt- och energisituationen i en hållbar stadsmiljö. Vem tar ansvar, vem hålls ansvarig, vem finansierar nödvändiga investeringar och hur ser de hållbara affärsmodellerna ut? 

Frågor skickas till

 

 

För ytterligare information

 Har du frågor om forskningsstiftelsen eller våra gemensamma satsningar på forskning är du välkommen att kontakta Ulf Hagman
via eller telefonnummer 031-62 69 02.

 

 

Forskningsrådet

Forskningsrådets huvuduppgift är att bedöma höjden och det vetenskapliga värdet i bidragsansökningar som inkommer från forskare samt dessa ansökningars betydelse för Göteborg Energis affärsverksamhet.

Forskningsrådets medlemmar
Pål Börjesson, Ordförande, Professor vid Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola.

Jenny Palm, Professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.

Johan Woxenius, Professor i Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, vid Göteborgs universitet.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up