GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Våra forskningsprojekt

Här hittar du några av de projekt som fått bidrag ur forsknings-stiftelsen. Mer information om varje projekt får du genom att klicka på respektive rubrik nedan.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus