GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

20-06: Systemperspektiv för effektiv produktion och användning av vätgas via koppling till fjärrvärme

I omvandlingen el-vätgas-el uppstår biprodukter som idag betraktas som förluster. Verkningsgraden i processen blir därför endast cirka 30 %. Detta gör denna process olönsam i Sverige, med dagens marknadsförutsättningar. 

Projektet kommer undersöka möjligheten för att göra processen lönsam för regionala kraftbolag genom att se på möjligheterna att tillvarata och hitta avsättning för biprodukterna, varmt vatten, het ånga och syrgas, i syfte att skapa mervärden i processen. Värmen kan utnyttjas som resurs i existerande fjärrvärmeanläggning eller annan process och därigenom generera intäkter. Syftet är att öka verkningsgraden i hela processen till minst 60 %.

Syrgasen kan om, inte annat mer värdefullt användningsområde hittas, utnyttjas vid förbränning av biomassa eller avfall, vilket effektiviserar förbränningen och minskar/eliminerar kväveföreningar i rökgaserna.

Projektet kommer också att optimera processerna samt analysera hur styrmedel påverkar lönsamheten.

Resultaten är viktiga för alla energibolag som producerar fjärrvärme och funderar över hur lönsamheten kan öka. Genom samverkan mellan el-, fjärrvärme-, transportsystem skapas ökad effektivitet och flexibilitet samtidigt som skogsråvara kan sparas. Omställningen av energisystemet mot ökad hållbarhet skyndas på.

Denna ansökan avser en delfinansiering för delar som Energimyndigheten anser ligger utanför deras utlysning och program Termo. Men helheten är avgörande för att projektet ska kunna leverera ett slutresultat och svar på frågan: Kan vätgasproduktion bli kommersiellt lönsam för ett större energibolag?

Huvudaktör/utförare är RISE och de presenterar projektet så här.

Projektledare är Anders Wickström från RISE Research Institutes of Sweden AB som nås på

icon-closechevron-disc-rightmenu