GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vindkraftverk i solnedgång

Olika vägar till förnybar elektrifiering

Vindkraft kommer spela en viktig roll i ett förnybart framtida energisystem. Men med mer vindkraft kommer det behövas stöttning för dagar då det inte blåser. I Göteborg Energis webinar-serie om hur vi blir hållbara ihop berättade Chalmersforskaren Fredrik Hedenus om framtidsmöjligheter för svensk vindkraft.

Sverige är väl lämpat för vindkraft. Vi har ett stort land med stora ytor där befolkningen bor glest. I en framtid där energin ska vara hållbart producerad kommer vindkraften ha en plats, men vilken och hur stor är ännu inte helt klarlagt. 

Vad händer när det inte blåser?

Fredrik Hedenus är docent vid Chalmers inom fysisk resursteori och har forskat i energifrågor både lokalt och globalt. I webinaret berättade han vad forskningsresultaten säger om möjliga vägar till ett förnybart energisystem. Om Sverige går mot ett system som till större del är baserat på vindkraft gäller det att planera smart för att lösa den uppenbara frågan: ”Vad händer när det inte blåser?”. Vattenkraften kan täcka upp en del av effektbehovet i landet – men inte hela.

— Om vi tittar på en enskild turbin ser vi att den under vissa perioder inte producerar någon el alls. I västra Danmark ser det helt annorlunda ut, där är det väldigt få timmar som ingen el produceras, säger Fredrik Hedenus. 

Tar vi det resonemanget vidare till vindkraften i hela Norden ser vi att det nästan alltid produceras elkraft. Genom att sprida ut vindkraften på strategiska platser går det alltså att få till vindkraft större del av tiden.

Fredrik Hedenus, docent vid Chalmers inom fysisk resursteori och har forskat i energifrågor. Foto: Jan-Olof Yxell

Ytterligare lösningar behövs

Trots detta kommer det behövas ytterligare lösningar i ett vind- och vattenkraftsbaserat system, enligt Fredrik Hedenus. Kunderna kommer helt enkelt inte acceptera att inte ha säker tillgång till el. Detta kan exempelvis lösas genom att elen från blåsiga dagar lagras, genom att el importeras eller genom att man skapar stora gasturbiner som sätts igång vid behov. Oavsett vilken lösning det blir kräver ett hållbart system en stor omställning.

—  Ett förnybart system måste byggas annorlunda. Och vi har aldrig gjort det tidigare, säger Fredrik Hedenus. 

Hållbara ihop

Se vårt inspelade webinar - Hur klimatsmart är en satsning på elektrifiering egentligen. Lyssna till kollegor i branschen och experter på området.

icon-closechevron-disc-rightmenu