GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En ritning visar hur den planerade bioångpannan i Rya kommer se ut sedd från vattnet.

Spaden i marken för Göteborg Energis största klimatinvestering någonsin

Artikeln publicerad december 2023.
På bilden: Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och Per-Anders Gustafsson, VD på Göteborg Energi tar det första spadtaget till den nya biobränsleeldade ångpannan på Rya.

Nu är arbetet med Göteborg Energis nya biobränsleeldade ångpanna på Ryaområdet i gång. Anläggningen är bolagets största klimatinvestering någonsin och den viktigaste åtgärden för att Göteborgs fjärrvärme vid utgången av 2025 ska vara helt baserad på förnybara och återvunna källor.  

Fjärrvärmen har varit ett viktigt redskap i stadens miljöarbete under lång tid. Den har ersatt eldning med olja och kol och den har inneburit att spillvärme från Göteborgs industrier, som annars bara hade släppts ut i luften, tas till vara och värmer staden.

– Ren, hållbar energi är avgörande för att vi ska lyckas med den gröna omställningen. Med den nya anläggningen på Ryaområdet tar vi det sista steget i utveckling av fjärrvärme baserad på förnybara och återvunna källor, och uppfyller samtidigt ett av de centrala målen i stadens miljö- och klimatprogram. Det känns riktigt bra, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) som deltog vid det ceremoniella spadtaget.

Per-Anders Gustafsson, VD på Göteborg Energi framhöll vid spadtaget vikten av att hålla tempo i omställningen.

– Energibranschen är till sin karaktär trögrörlig men med detta projekt har vi visat att motsatsen är möjlig. På kort tid har vi gått från beslut till handling och nu sätter vi spaden i marken. Detta hade inte varit möjligt utan stöd och engagemang från våra beslutsfattare i staden som har prioriterat den här frågan i de politiska beslutsprocesserna. Det här är en milstolpe för oss och för stadens klimatomställning, säger Per-Anders Gustafsson.

Så kommer den så kallade Kakelugnen att se ut när den står färdig.

Fakta ny biokraftvärme i Rya 

Göteborg Energi bygger en ny biobränsleeldad ångpanna som integreras med befintliga Rya kraftvärmeverk.

  • Den beslutade investeringen är 2,53 miljarder kronor.

  • Den ny biobränsleeldade ångpannan beräknas bidra med 156 megawatt värme och 39 megawatt el till det lokala energisystemet.

  • Anläggningen är flexibel och kan köras på flera olika typer av biobränslen. Huvudsakligen kommer skogsflis (GROT) och återvunnet returträ (RT-flis) från regionen att användas.

  • Planerad driftsättning för anläggningen är värmesäsongen 2025/2026.

  • Pannan levereras av Valmet, den yttre bränslehanteringen levereras av Raumaster och markarbeten genomförs av Veidekke Entreprenad.

icon-closechevron-disc-rightmenu