GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Hotell Draken Göteborg

Här bygger vi ny fjärrvärme

Publicerat december 2023

Visionsbild: Okidoki Arkitekter

I Södra Änggården håller en ny stadsdel på att växa fram, med 2 000 nya bostäder samt arbetsplatser och service som knyter ihop allt. Sex företag utvecklar området och som uppvärmning har de valt fjärrvärme. 

– Det är ett robust system för våra boende. Dessutom stödjer vi naturligtvis Göteborg Energis mål om att erbjuda 100 procent förnybar och återvunnen fjärrvärme, säger Johan Odhed Thyni som är projektchef på Peab Bostad Göteborg, som bygger 500 bostäder i området.  

Fjärrvärme är ett energieffektivt, långsiktigt och pålitligt sätt att värma upp bostäder och lokaler. Göteborg är bland de främsta städerna i världen när det kommer till fjärrvärme – det omfattande nätet står för nästan 90 procent av stadens uppvärmning. Men i takt med att staden utvecklas sträcker sig projekten ibland även utanför det befintliga fjärrvärmenätet. Ett exempel är Södra Änggården där det nu utvecklas en helt ny stadsdel.

– På Peab är varje projekt unikt. Vi ser alltid över vilken typ av energilösning som är mest fördelaktig, både ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv: Ofta finns det fjärrvärme i området och då är det en intressant möjlighet. Men det fanns inte här från början, säger Johan Odhed Thyni. 

Visionsbild: Okidoki Arkitekter

De sex aktörerna som bygger bostäder, affärer och en skola i området ansåg ändå att fjärrvärme var en bra lösning för deras behov.
– Vi såg att om alla går ihop kan vi dra nytta av varandra. Vi kan få ut volymvinster och det blir bättre än om vi hade kommit var för sig. Nu är vi flera som kan dela på det tillsammans med Göteborg Energi.

Renee Johansson är key account manager på Göteborg Energi och har jobbat nära kunderna i detta projekt.
– Vi insåg bland annat att vi behövde dra dit en stor stamledning. Och att vi behövde jobba på ett nytt sätt tillsammans för att det skulle kunna gå att genomföra.  

Bostadsköpare efterfrågar hållbar värme till bra pris

Hos bostadskunderna ser Peab att det finns en efterfrågan på uppvärmning som både är pålitlig och ett bra miljöval. Den senaste tidens variationer gällande energi- och elpriser har också gjort att medvetenheten ökat. Kunder och investerare ställer högre krav på både lägre förbrukning och att energin kommer från hållbara källor.
– Jag tror inte kunderna specifikt efterfrågar fjärrvärme – utan det de vill ha är en hållbar och miljövänlig uppvärmningsform, oavsett teknik, säger Anna-Maria Walleby, hållbarhetsspecialist hos Peab.

Göteborg Energi har ambitionen att leverera förnybar och återvunnen fjärrvärme.
– Sen är det inte säkert att alla kommuner tänker så – därför är det inte säkert att våra kunder automatiskt tänker att fjärrvärme är hållbart, säger Johan Odhed Thyni, projektchef på Peab Bostad Göteborg.
Att bygga ut nätet till nya fastigheter innebär också nya möjligheter. I ett befintligt nät finns det anslutningspunkter att anpassa sig efter. Nu, i Södra Änggården, har Peab kunnat samarbeta på ett konstruktivt sätt rörande var anslutningar passar bäst, vilket möjliggjort mer kostnadseffektiva bygglösningar.

– Vår key account manager, Renee Johansson på Göteborg Energi, har hjälpt oss mycket. Hon har kunnat säga: ”Just den här anslutningsplatsen kan bli ganska kostsam. Går den att flytta?” Det har underlättat mycket. Här har vi kunnat samarbeta för att få till en lösning som passar oss och Göteborg Energi. Vi har inte alltid tyckt lika – men vi har hela tiden haft en bra samtalston och hittat en lösning som vi båda tycker är bra, säger Johan Odhed Thyni. 

När Göteborg fortsätter att växa kommer frågan om nya utbyggnader av fjärrvärmenätet med stor sannolikhet att bli aktuell på nytt.
– Då kommer lärdomarna från det här projektet vara värdefulla för både Peab och Göteborg Energi, säger Anna-Maria Walleby.

Fakta om projektet Södra Änggåden

Runt 2 000 bostäder, service och skola byggs i etapper. Utöver Peab bygger även Platzer Fastigheter, Hökerum Bygg, Månsson Fastigheter, Bonava och Skanska i det nya området.

icon-closechevron-disc-rightmenu