GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg prisas i hållbarhetstävling

Göteborg är världens mest hållbara destination. En del av förklaringen är Göteborg Energis arbete med återvunnen energi och hållbara transporter.

Varje år rankar Global Destination Sustainability Index ett femtiotal städer runt om i världen ur ett hållbarhetsperspektiv. Slutmålet är att minska miljöpåverkan från möten, events och affärsturism. Göteborg har toppat rankningen tre år i rad.
– Det är fantastiskt roligt, och ett kvitto på Göteborgs idoga arbete, säger Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi. Han lyfter fram tre stora områden där Göteborg Energi bidrar till att stadens miljöpåverkan ligger så lågt i jämförelse: produktionen av fjärrvärme, infrastrukturen vad gäller elfordon och att avloppsslam görs till biogas. Vad gäller fjärrvärmen, så är två tredjedelar av produktionen återvunnen energi från raffinaderier och avfall.

– Det är en väldigt hög siffra, säger Eric Zinn. Att vi är så bra på att ta tillvara på spill innebär att vi inte behöver elda upp andra råvaror eller slösa på förnybar energi. Om man betänker att Göteborg ligger i norra Europa står uppvärmningen för en väldigt liten del av göteborgarnas klimatpåverkan.

Om man betänker att Göteborg ligger i norra Europa står uppvärmningen för en väldigt liten del av göteborgarnas klimatpåverkan.

Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi

När det kommer till elektrifiering av fordon har Göteborg gått i bräschen; dels vad gäller olika pilotprojekt och dels vad gäller möjligheten att ladda.
– Vi har byggt relativt många laddplatser för bussar och bilar, säger Eric Zinn. Och de kommande åren ska denna infrastruktur byggas ut ännu mer. Både vi, Göteborgs Stad och många fastighetsägare har höga ambitioner, så det lär ske en kraftig expansion av antalet laddplatser, både ute på stan och vid fastigheter.
Sist, men inte minst, kan man konstatera att Göteborg Energi tar tillvara på avloppsslam, alltså sådant som spolas ner i toaletter. Det rötas och blir till biogas, som sedan används som fordonsgas eller i restaurangkök.
– Biogas är en ovanligt klimatsmart energikälla som Göteborg har använt sig av länge, säger Eric Zinn.

Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi

Göteborg behåller alltså sin position som föregångare på klimatområdet. Hur kan Göteborg Energi bidra för att staden ska vässa sig ytterligare?
– Vi arbetar ständigt med att minska vår klimatpåverkan och hitta nya sätt för människor att leva mer hållbart. Ett viktigt nästa steg för göteborgarna är att reducera sina avfallsmängder, kanske genom minskad konsumtion. Kan vi få företagen som tillverkar prylar att ta större ansvar, så det inte blir ännu mer avfall som hamnar i sopförbränningen, är mycket vunnet. 

Fotnot: Den 30 oktober offentliggör Global Destination Sustainability Index 2019 års ranking, då visar det sig om Göteborg ligger kvar i topp. 

icon-closechevron-disc-rightmenu