GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Batterier på stark frammarsch

Publicerad maj 2024

Intresset för att etablera storskaliga batterilager i Göteborg Energis lokalnät har ökat mycket kraftigt under 2023.

Just nu hanteras förfrågningar från ett antal aktörer med en samlad effekt på 100 megawatt (MW). Effekten är jämförbar med två mellanstora städers samlade elförbrukning vid en och samma tidpunkt en kall vinterdag. Det stora intresset beror bland annat på att allt fler batteriaktörer vill ansluta energilager till Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad. Behovet av stödtjänster för att kunna hålla rätt frekvens i det nationella transmissionsnätet är stort. 

För anläggningar som ansluts i lokalnätet kan det innebära en utmaning att optimera anslutningen så att problem med elkvalitet inte uppstår. Göteborg Energis mål är att underlätta för den som vill etablera storskalig lagring genom att delta på såväl den nationella stödtjänstmarknaden som på lokala marknadsplatser för handel med effekt, i det här fallet Effekthandel Väst som drivs av Göteborg Energi och Mölndal Energi. I nuläget ligger utmaningen för batteriaktörerna i bygglovsprocessen.

Privatpersoner vill delta på stödtjänstmarknader

Statistik från Skatteverket visar att de svenska hushållens intresse för att köpa batterier har ökat mycket kraftigt. Antalet hushåll i Göteborg som preliminärt beviljats skattereduktion för installation av lagring av egen solel ökade från 527 år 2022 till 1850 för 2023. 

Trenden är stark över stora delar av landet. År 2021 köpte 1 666 personer egna batterier, år 2023 hade siffran ökat till drygt 40 000 personer. Storleken på skattereduktionen avseende batterier har ökat från ca 45 miljoner kronor 2021 till drygt 1,3 miljarder 2023. 

Förutom att lagra egenproducerad solel har intresset varit stort för att också helt eller delvis upplåta sitt batteri till Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad. Skatteverket aviserade i januari 2024 att man önskar en översyn av möjligheten till skattereduktion så att det enbart ska beviljas om batteriet används uteslutande eller så gott som uteslutande för lagring av egenproducerad solel.

 

 

Läs om anslutning till vårt elnät och anslutning av solceller

Startsidan
icon-closechevron-disc-rightmenu