GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ett flerfamiljshus

Resultatet av samarbete - ett tryggare Gårdsten

Genom att arbeta tillsammans kan man nå långt. Fastighetsbolaget Gårdstensbostäder har tack vare långsiktighet och breda samarbeten lett utvecklingen av stadsdelen Gårdsten framåt. Och ökat tryggheten.

Michael Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder, berättade nyligen om den resan i Göteborg Energis webinar på temat vikten av samarbete för en hållbar stad. 

Stadsdelen Gårdsten som ligger i norra Göteborg kom till under miljonprogrammet och fastigheterna byggdes mellan 1969 och 1972. När Gårdstensbostäder startades 1997 var uppdraget att tillsammans med de boende utveckla området socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

– Om man tittar på Gårdsten 1997 så var det ett av Sveriges sämsta bostadsområden, säger Michael Pirosanto i Göteborg Energis webinar.

– När vi kom in fanns det 5 709 invånare och 1998 hade vi 1 000 tomma lägenheter. 2009 var det fullt uthyrt. I dag har Gårdsten 10 000 invånare. 

Nyckeln är inflytande och delaktighet

Gårdstensbostäder insåg tidigt att man måste jobba långsiktigt och samarbeta med alla för att kunna utvecklas i rätt riktning. Inflytande och delaktighet var också viktiga nyckelord.

– Sedan 1998 består vår bolagsstyrelse av sju ledamöter – varav sex är boende i Gårdsten. Det är våra hyresgäster som sitter i styrelsen.

Området i Gårdsten. Hus med solceller.

Arbete och sysselsättning ger trygghet

Tryggheten har varit ett viktigt fokusområde. 1997 var det 180 anmälda brott per 1000 invånare i området. I dag har samma siffra minskat till 62, bara en tredjedel av de tidigare nivåerna. 

– Ett av uppdragen var just att få ner brottsligheten. Man måste ha en långsiktighet när man går in i ett sånt här område. Det tog fem år innan vi bröt kurvan och fick till en minskning. Och sen går kurvan neråt hela tiden. Det gör det att Gårdsten är tryggt i dag när man går här uppe, säger Michael Pirosanto.

Gårdstensbostäder har lagt mycket kraft på den sociala dimensionen när det kommer till trygghetsarbetet. Michael Pirosanto berättar att man under 2020 skapat 153 sommarjobb åt ungdomar i området. Arbetet med sysselsättningen är något som pågått under lång tid med Gårdstensbyrån som har som uppdrag att skapa och förmedla arbetstillfällen och aktiviteter. Sedan 1997 har över 3700 arbetstillfällen förmedlats genom byrån.

Vikten av samarbete för en hållbar stad

Göteborg Energi är en av partnerna till Gårdstensbostäder. Tillsammans provar vi nya lösningar. Det har blivit en hel del genom åren, tidigt på plats i området var exempelvis vindkraftverk och solceller på hustaken samt laddplatser för elbilar. Vi har också tillsammans byggt växthus och en period testades också tvättmaskiner som gick på fjärrvärme. 

De många långsiktiga samarbetena med olika företag och organisationer i området har lett till att det numera är attraktivt att bygga i området.

– Tittar man på det hela ser vi att vi har fått hit tio byggare. Det trodde jag inte 1997 när jag kom hit. Nu står man på kö för att få mark inom Gårdsten, säger Michael Pirosanto.

#hållbaraihop

Se vårt webinar - Hur skapar vi hållbarhet genom samarbete? med Michael Pirosanto här

icon-closechevron-disc-rightmenu