GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En solig skogsglänta.

Därför säljer vi inte "grön el"

Som konsument är det lätt att lockas av energiföretags löften om ”grön” eller ”ren” el. Det låter miljövänligt och klimatsmart. Men vad betyder dessa begrepp egentligen? Mindre än man kan tro, om sanningen ska fram.

Grön, ren, förnybar, hållbar och fossilfri. Det är inte helt lätt att navigera bland alla begrepp som energibranschen använder för att attrahera klimatstressade konsumenter. Vad gäller begreppen ”grön” eller ”ren” el, finns det över huvud taget inga krav på vad som får kallas så, vilket innebär att ett elbolag kan kalla sin el ”ren” oavsett vilken miljöpåverkan den har. Vad som ofta lite slarvigt refereras till är ursprungsmärkt el, säger Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi. Men inte heller ursprungsmärkt el säger hela sanningen om miljöpåverkan. Ursprungsmärkt förnybar el, däremot, är ett klokt val ur miljösynpunkt, säger han.

– Att välja ursprungsmärkt förnybar el från källor som går att bygga ut, till exempel vindkraftverk, solceller eller bioenergi, är en klok gest som konsument. 

Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi.

Mer än hälften av elen som produceras i Sverige i dag kommer från förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft och även lite solkraft. Den allra största delen kommer från vattenkraft. Som privatkund hos Göteborg Energi har du redan tagit ett steg för mer förnybar energi, då el från vattenkraft ingår i alla avtal. Men det är viktigt att poängtera att all elanvändning har en klimatpåverkan och att inte luras av vissa aktörers försök att förenkla frågan, säger Eric Zinn.

– Ingen elanvändare kan friskriva sig från klimatpåverkan. Om vi i Sverige förbrukar mycket el minskar vi förmågan att exportera vår klimatsmarta energi ut i Europa. Det innebär i förlängningen att behovet av kolkraft utomlands ökar. Och för miljöns skull är det ointressant var man bränner kol, säger han.

Genom att välja ursprungsmärkt förnybar el visar man sin vilja att mer el ska produceras på mer hållbara sätt.

Att den fossila produktionen av el i Sverige är marginell är alltså irrelevant eftersom Sverige är ihopkopplat med Europa både vad gäller produktion av och användning av el, menar Eric Zinn. Men det innebär också att vårt inflytande som konsumenter faktiskt är större än man kan tro. Att se över sin energianvändning och använda el till rätt saker är ett första steg. Det andra steget är att se till att den el man använder har ursprungsgarantier från förnybar produktion som går att bygga ut. 

Och just det där med ursprungsgarantier är en annan sak som kan behöva ett förtydligande. Ett vanligt missförstånd är att kunder tror att de får el från exempelvis vindkraft hela vägen fram till uttaget, men så enkelt är det tyvärr inte, säger Eric Zinn. Däremot garanterar elleverantören att den mängd el som kunden förbrukar har redan producerats från förnybara källor någonstans i elsystemet under det senaste året. Det sker genom att elleverantören köper ursprungsgarantier som producenter av förnybar el får från ansvariga myndigheter.

– Så genom att välja ursprungsmärkt förnybar el visar man sin vilja att mer el ska produceras på mer hållbara sätt. Då är man med och ökar efterfrågan på förnybar el och skyndar på så sätt på utvecklingen.

Vill du göra ett miljöval?

Vare sig du vill ha fast eller rörligt elpris erbjuder vi 100% ursprungsmärkt och förnybar el, en prisad kundservice och rabatt för nya kunder. Är du redan kund och vill lägga till ett miljöval? Logga in på Mina sidor!

Ett mer hållbart val på minuten

Du som har ett litet företag kan teckna elavtal med oss direkt på webben. På Mina sidor kan du göra ett miljöval och få kontroll över företagets förbrukning. Och tveka inte att fråga vår kundservice om råd!

#hållbaraihop

Se vad vi gör för ett hållbart Göteborg.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify