GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

HSB Living lab

HSB Living Lab – ett tioårigt forskningsprojekt på Chalmers där de boende själva är en del av forskningen. Göteborg Energi deltar i projektet och forskar kring framtidens hållbara boende och smarta energilösningar. 

- Utvecklingen av Sveriges forskning är oerhört central för landet. Genom detta goda exempel på en öppen forskningsarena, ges nu möjligheter till att snabbare få ut viktiga bostadsinnovationer på marknaden. Min förhoppning är att fler tar efter denna samverkansform och satsar på framtidens goda boende, säger Helene Hellmark Knutsson.

Hjärtat av anläggningen

För Göteborg Energi är delaktigheten i HSB Living Lab värdefull. Att få verka på en forskningsarena där människor faktiskt bor och lever under en så lång tid som tio år är världsunikt. Här testar vi och forskar på framtidens lösningar, bland annat inom fjärrvärme och energilagring. Det är en viktig del i vårt arbete med stadsutvecklingen i Göteborg.

Det är bara roligt att få vara med och dra mitt strå till stacken för en hållbar värld

Rebecca Eurenius, boende i HSB Living Lab

Följ med oss på resan mot framtidens boende

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande lab för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet 2016. I Deltaparken med utsikt över Chalmersområdet bor och lever studenter, HSB-medlemmar och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder.

I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och 2 000 sensorer lever 33 personer i en ständigt föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Living Lab är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.

Den 1 juni 2016 flyttade studenter och gästforskare in i huset där forskning pågår dygnet runt. Under invigningen fick gästerna möjlighet att besöka studenternas hem och se hur en 47 kubikmeter stor lägenhet ser ut. En poäng med huset är att de boende bor i kubik på höjden istället för på traditionella kvadratmeter. Rebecca Eurenius är en av studenterna.

- För mig personligen är det viktigt att kunna bidra till den forskning som förhoppningsvis ska resultera i nya innovationer och lösningar för framtidens boende. Att de mäter allt vi gör och hur vi rör oss gör mig inget alls, det är bara roligt att få vara med och dra mitt strå till stacken för en hållbar värld, säger Rebecca Eurenius, boende i HSB Living Lab och student på HDK i Göteborg.

Under hösten 2016 startades tolv forskningsprojekt. Fem av dessa leds av Göteborg Energi. 

Vill du veta mer om HSB Living Lab?

Läs mer om forskning och samverkan på HSB:s projektsida.

icon-closechevron-disc-rightmenu