GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En ritning visar hur den planerade bioångpannan i Rya kommer se ut sedd från vattnet.

Nya laddare för lastbilar snabbar på elektrifieringen

Publicerad november 2023.

Elektrifieringen av transportsektorn pågår med full kraft. Nu får Göteborg ett rejält tillskott av publika snabbladdare, anpassade för lastbilar. Fyra nya snabbladdare finns redan på plats vid Port Entry på Hisingen och inom kort driftsätts fyra ytterligare laddare på Exportgatan.  

Utbyggnaden av snabbladdarna har möjliggjorts genom stöd från Energimyndigheten och syftar till att underlätta omställningen av den tunga godstrafiken. Snabbladdarna vid Port Entry är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Hamnen.  

– Hamnen såg ett behov av laddning för den ökande andelen elektriska lastbilar och kontaktade oss. Det gjorde att vi tillsammans kunde skapa en laddplats med fyra snabbladdare vid Port Entry där många lastbilar passerar varje dag, säger Patrik Olsson, projektledare på Göteborg Energi.

Den nya laddplatsen är en del av Hamnens klimatarbete.

– Vårt mål är att minska hamnens utsläpp från transporter med 70 procent fram till år 2030. Då behöver vi kunna erbjuda lastbilarna som trafikerar hamnen laddning på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Om fler ska kunna ta steget mot fossilfrihet så behöver en infrastruktur komma på plats. Den publika snabbladdning som vi erbjuder måste dock kombineras med laddningsmöjligheter i lastbilsdepåerna och ute på vägarna, säger Viktor Allgurén, innovationschef, Göteborgs Hamn AB.

Snabbladdarna vid Port Entry är liksom laddarna som Göteborg Energi sätter upp på Exportgatan publika. Det innebär att alla med laddningsbara fordon kan använda dem. Laddplatserna är dock anpassade särskilt för lastbilar.

– Laddstationerna är finansierade med hjälp av Energimyndigheten och ska vara tillgängliga för alla. Vi har lagt både tid och kraft på detta i projektet. Nu när laddarna finns på plats så hoppas vi att fler ska våga ta steget över från fossila bränslen till el, säger Patrik Olsson. 

I filmen nedan berättar han mer om projektet - tillsammans med Victor Allgurén som är innovationschef på Göteborg hamn:

– Hamnen såg ett behov av laddning för den ökande andelen elektriska lastbilar och kontaktade oss. Det gjorde att vi tillsammans kunde skapa en laddplats med fyra snabbladdare vid Port Entry där många lastbilar passerar varje dag, säger Patrik Olsson, projektledare på Göteborg Energi.

Fakta nya snabbladdare

  • Fyra laddplatser med kapacitet upp till 350 kW finns nu på plats vid Port Entry på Hisingen. Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Hamn.

  • Ytterligare fyra laddplatser driftsätts i månadsskiftet november/december på Exportgatan på Hisingen. Projektet drivs av Göteborg Energi.

  • Hela utbyggnaden av de åtta nya laddplatserna har möjliggjorts med stöd av Energimyndigheten.

icon-closechevron-disc-rightmenu