GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En ritning visar hur den planerade bioångpannan i Rya kommer se ut sedd från vattnet.

Så fungerar energiskatten på din faktura

Artikeln publicerad december 2023.

Sedan 2018 har vi på Göteborg Energi redovisat hur mycket du betalar i energiskatt. Det är den svenska regeringen som ansvarar för energiskatten och sedan 1951 har du som svensk elanvändare betalat energiskatt baserad på din användning. När den infördes var skatten 1 öre per kWh. I dag är den högre.

Tidigare betalade du in skatten till ditt elhandelsbolag, men från 2018 gör du det genom din nätavgift – alltså till oss på Göteborg Energi elnät om du bor i Göteborg. Vi skickar sedan pengarna till Skatteverket. Som en slags mellanhand.
 
Du betalar energiskatt på den el du använder. För varje kWh du förbrukar betalar du alltså en bestämd summa i skatt. Den summan är oberoende av vad elhandelspriset ligger på för stunden och bestäms i stället av våra styrande politiker. Men energiskatten är inte den enda skatt du betalar för din energianvändning, på nätavgiften läggs det också på moms om 25 procent. 

Energiskatten har höjts de senaste åren. Vid årsskiftet till 2023 höjdes skatten till 49 öre/kWh (inklusive moms) och nu vid årsskiftet till 2024 höjs skatten till 53,5 öre/kWh (inklusive moms) för de allra flesta. Vi har gjort en uppdatering av elnätsfakturans första sida och lagt till en post där beloppet för energiskatt redovisas. 

Företagens energiskatt varierar
Hur mycket ett företag ska betala kan variera beroende på vilken verksamhet som bedrivs och var i landet företaget är placerat och utövar sina tjänster. Tågtrafik, jordbruksverksamhet och industriella tillverkningsprocesser är exempel på verksamheter som kan få lägre skatt genom avdrag hos Skatteverket i efterhand. Här kan du läsa mer hos Skatteverket.

Är företaget elproducent och förfogar över en eller flera solcellsanläggningar som överstiger 500 kW tar elproducenten över ansvaret från elnätsägaren och ska därmed deklarera och betala energiskatt för hela sin elanvändning till Skatteverket.

Fakta om energiskatt

Skatteverket har samlat mer information om skatt på el här.

icon-closechevron-disc-rightmenu