GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Almedalen i Visby

Gemensamma krafter ska lösa framtidens elbehov

Publicerat augusti 2023

Samplanering. Det var nyordet för dagen när sex nyckelaktörer möttes i Almedalen för att diskutera hur vi möter det skriande energibehovet, både i Göteborg och i övriga landet. Allt i väntan på att infrastrukturen för mer elproduktion byggs ut. 

– Vi som samlats här idag representerar lösningarna. Vi har möjligheten att komma samman och vara relativt snabbfotade i beslutsprocessen. Det är unikt för Sverige.

Per-Anders Gustafsson, VD på Göteborg Energi.

Panelsamtalet i Almedalen i juni gick under namnet ”Hur fixar vi en snabbare elektrifiering? Måste vi vänta på nya elnät?” och samlade sex viktiga namn som vart och ett representerade det Sverige som nu rustar inför ett ökat energibehov. Per-Anders Gustafsson, VD på Göteborg Energi, Camilla Brodin, energipolitisk talesperson för Kristdemokraterna, Åsa Pettersson, VD på Energiföretagen, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Rasmus Bergström, VD på BatteryLoop och Karolina Boholm, Director Public Affairs på Volvo Group Headquarters samtalade under ledning av Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi. 

Elektrifieringen i Sverige har nu tagit fart på allvar, och både stora och små industrier och företag törstar efter mer el från våra elnät. Elnät som kräver ny infrastruktur och mer elproduktion. Men att bygga ut och bygga nytt tar tid. Vad kan vi då göra under tiden?
– Det hela handlar om att flytta fram tidpunkten för när efterfrågan överstiger tillgången på elnätskapacitet och elproduktion. För detta har vi tagit fram en verktygslåda, säger Per-Anders Gustafsson. I lådan ryms bland annat energieffektivisering, flexibilitet, batterilager, fjärrvärme och – inte minst – samarbete för att få allt att fungera.

Verktyg för elektrifieringen

Svante Axelsson på Fossilfritt Sverige betonar hur en typ av energieffektivisering ligger nära till hands:
– Det finns redan mycket ledning och el, men för mycket luft i systemet. Företag bokar upp och aviserar användning som sedan inte nyttjas. 

Måste vi vänta på nya elnät? Hur fixar vi en snabbare elektrifiering? Göteborg Energis seminarium i Almedalen

Karolina Boholm på Volvo Group Headquarters menade dock att kunden faktiskt betalar för den aviserade användningen, och tillade:
– Vi är långt fram i vår elektrifieringsresa, men vi behöver också stöd och förståelse för det. En sak som verkligen skulle kunna gå att utnyttja är att våra lastbilar oftast står stilla på natten, och kan laddas då resten av Sverige inte använder så mycket el. 

Åsa Pettersson på Energiföretagen höll med om att effektivisering är bra, men att det också kräver rätt verktyg.
– Hushållen ska exempelvis inte behöva tänka på hur man effektiviserar på bästa sätt. Det behövs digitala hjälpmedel, som gör det enkelt att vara effektiv. Här ligger vi inte så långt fram, sa hon och kom sedan in på en annan viktig del av verktygslådan: fjärrvärmen.
 
– Företagen ska ju inte heller bara använda el som energikälla. Det håller inte. Här har vi fjärrvärmen, som går och ska användas.
 
– Ytterligare ett verktyg att jobba med är batterilager, där energi helt enkelt samlas i batterier för användning vid ett senare tillfälle. Rasmus Bergström på BatteryLoop:

– Det går att spara ner mycket och exempelvis låta Volvo ladda så snabbt som de behöver. Det finns en del batterilager på plats i Sverige, men de riktigt stora är ännu inte i drift i Sverige. Vi kommer behöva energilager på plats i fastigheter, i industrier och i ställverk.

För att få allt i verktygslådan att samspela och fungera behövs självklart även en acceptans, och ett stöd i politiken. Camilla Brodin försäkrade alla om att stödet finns.

– Politiken kan och ska hjälpa till, men vi ska inte detaljstyra. Vi ska skapa förutsättningar. Men här måste politiken också vara överens för att kunna agera. Vi vill också kunna exportera våra lösningar, för att bidra till det goda samhället, inte bara i Sverige.

Energikapacitetens utmaning kräver samarbete för att lösas

Och vad händer då om vi inte lyckas med utmaningen att tillgodose Sverige med el, och annan energi för att få landet att leva? Karolina Boholm på Volvo Group var bestämd och fick medhåll från alla. 

– Vi riskerar att som land att förlora arbetstillfällen, då företag i stället tittar på att flytta verksamheter utomlands där de får sina behov bättre tillgodosedda.

Energibehovet är stort överallt i Sverige, inte bara i Göteborg där Göteborg Energi jobbar med att ta tillvara möjligheterna i verktygslådan.

– Inom en snar framtid handlar det i Göteborg om att tillgodose ett energibehov som motsvarar ett helt Malmö i storlek. Och det kommer vi klara, om vi samarbetar och är smarta, sa Per-Anders Gustafsson.

Kristdemokraternas Camilla Brodin satte ord på vad som behövs.

– Jag vill kalla det samplanering. Vi måste samarbeta, och vi måste planera samarbetet. Först då har vi lösningen. 

Lyssna på hela seminariet "Måste vi vänta på nya elnät? Hur fixar vi en snabbare elektrifiering? " 

Då kan du göra det på Almedalens PLAY.

Medverkande: 

  • Camilla Brodin, Energipolitisk talesperson, Kristdemokraterna

  • Åsa Pettersson, VD, Energiföretagen

  • Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

  • Rasmus Bergström, VD, BatteryLoop

  • Per-Anders Gustafsson, VD, Göteborg Energi

  • Karolina Boholm, Director Public Affairs, Volvo Group Headquarters

  • Eric Zinn, Moderator, Göteborg Energi

Lyssna på seminariet
icon-closechevron-disc-rightmenu