GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Rosenlundsverket

Fjärrvärmens historia - en klimatsmart resa

Uppdaterad januari 2024. Ursprungligen publicerad september 2019. 

Till vänster: Kraftvärmeverket i Rosenlund tidigt 1900-tal. Till höger: Rya kraftvärmeverk där fjärrvärme och el produceras invigdes 2006, och utökas 2025 med en biobränsleeldad ångpanna som gör fjärrvärmen återvunnen och förnybar.

Fjärrvärme ger klimatsmart och trygg uppvärmning. Men vägen till dagens system, som står för nästan 90 procent av stadens uppvärmning, var inte spikrak.

1940 började några ingenjörer att producera värme och elektricitet i så kallade kraftvärmeverk. Oljepannorna som fanns i varje hus kunde nu ersättas av en central anläggning som producerade billigare värme. Oljebolag och sotare protesterade och konstruktörer såg med oro att antalet pannrum skulle minska. 1954 började framtidens system byggas i Göteborg.

 I dag är över 17 000 byggnader anslutna och fjärrvärmen står för nästan 90 procent av stadens uppvärmning.

– Fjärrvärmen är en förutsättning för att vi ska klara av den elektrifiering och klimatutmaning vi har framför oss.

Daniel Stridsman, Affärsområdeschef värme och kyla på Göteborg Energi

Fjärrvärmesystemet bygger på att ta tillvara och leverera redan skapad värme, det vill säga återvunnen värme som annars hade gått förlorad. 

– Fjärrvärmen är en förutsättning för att vi ska klara av den klimatutmaning vi har framför oss. Redan idag är de lokala koldioxidutsläppen väldigt små och vi gör nu stora satsningar framåt. Dessutom möjliggör fjärrvärmen den kraftiga elektrifiering Göteborg står inför genom att avlasta elnätet. Utan fjärrvärme i Göteborg skulle det behövas dubbelt så mycket el när det är som kallast, motsvarande en hel kärnkraftsreaktor extra. 2025 ska fjärrvärmen i Göteborg bli helt återvunnen och förnybar, vilket möjliggörs genom den bioångpanna som nu byggs samman med Rya kraftvärmeverk. Fjärrvärmen har under åren bidragit till att lösa flertalet energisystemutmaningar och fortsätter att göra så. Vi siktar på att bli mer än klimatneutrala, säger Daniel Stridsman, Affärsområdeschef värme och kyla på Göteborg Energi.

Göteborgs fjärrvärme - en tidsresa

Vill du veta mer?

icon-closechevron-disc-rightmenu