GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Rosenlundsverket

Fjärrvärmens historia -en klimatsmart resa

Kraftvärmeverket i Rosenlund tidigt 1900-tal. Rya kraftvärmeverk där fjärrvärme och el produceras invigdes 2006.

Fjärrvärme ger klimatsmart och trygg uppvärmning. Men vägen till dagens system, som står för nästan 90 procent av stadens uppvärmning, var inte spikrak.

1940 började några ingenjörer att producera värme och elektricitet i så kallade kraftvärmeverk. Oljepannorna som fanns i varje hus kunde nu ersättas av en central anläggning som producerade billigare värme. Oljebolag och sotare protesterade och konstruktörer såg med oro att antalet pannrum skulle minska. 1954 började framtidens system byggas i Göteborg.

 I dag är över 17 000 byggnader anslutna och fjärrvärmen står för nästan 90 procent av stadens uppvärmning.

– Fjärrvärmen är en förutsättning för att vi ska klara av den klimatutmaning vi har framför oss.

Daniel Stridsman, produktägare värme och kyla på Göteborg Energi

Fjärrvärmesystemet bygger på att ta tillvara och leverera redan skapad värme, återanvänd värme som annars hade gått förlorad. 

– Fjärrvärmen är en förutsättning för att vi ska klara av den klimatutmaning vi har framför oss. Redan idag är de lokala koldioxidutsläppen väldigt små och vi gör nu stora satsningar framåt. I ett systemperspektiv, där elen vägs in, framgår fjärrvärmens verkliga klimatnytta. Vi siktar på att bli mer än klimatneutrala, säger Daniel Stridsman, produktägarevärme och kyla på Göteborg Energi.

Vill du veta mer?

icon-closechevron-disc-rightmenu