GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En ritning visar hur den planerade bioångpannan i Rya kommer se ut sedd från vattnet.

Gröna bolån för energieffektiva byggnader

Artikeln publicerad januari 2024.

Få ett bolån med lägre ränta! Flera banker erbjuder så kallade gröna bolån med rabatt på boräntor. Om ditt hus eller fastighet är miljöcertifierad eller har rätt energiklass finns det pengar att spara. 

Energiklass på en byggnad – vad betyder det?

När byggnaden energideklareras hamnar den i en energiklass. Energiklassen beskriver byggnadens energianvändning där A står för låg energianvändning och G för hög. Ett hus som uppfyller nybyggnadskraven får i dag klass C eller bättre. 

Energideklarationen hjälper dig

Det är när man gör en energideklaration som husets energiklass sätts. Energideklarationen infördes 2006 genom en lag. Syftet med deklarationen är att den ska hjälpa fastighetsägaren att använda energi på ett ansvarsfullt sätt och skapa god inomhusmiljö. Det blir också enklare att jämföra olika hus med varandra i samband med till exempel husköp. 

Energideklaration är en dokumentation över hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Det är alltså endast från 2014 (när man startade med energiklassningen) och senare som fastigheten har en energiklass. Det går inte att omvandla äldre typer av energideklarationer till den nya klassningen, man behöver helt enkelt upprätta en ny. Är du osäker på om du har någon energideklaration kan du söka på boverkets hemsida efter uppgifter för din byggnad. 

Kan jag få ett grönt bolån?

Har du A eller B i energiklass kan du söka grönt bolån. Vissa banker kan också ge en variant av gröna bolån till de med energiklass C. 

Företag kan ansöka om gröna lån hos vissa banker, till exempel om ditt företag äger byggnader som är miljöcertifierade eller energieffektiva, eller om företaget ska bygga nya miljö- och klimatsmarta byggnader. Finansieringar via gröna lån brukar vara förenade med vissa tekniska kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat.

Tips på att få upp sin energiklass

Det finns flera sätt att minska husets energianvändning, både stora och små. Allt från att installera solceller till att tilläggsisolera eller se över sin förbrukning. Det är viktigt att inställningar på husets system är så energieffektiva som möjligt. Våra energispartips  har med det mesta och genom att logga in på Mina sidor kan du se statistik över fastighetens förbrukning. Det kan också finnas bidrag att söka för energieffektivisering hos till exempel Boverket. 

Att göra en energideklaration

I energideklarationen ingår insamling och analys av information om de områden som påverkar byggnadens energianvändning och konkreta åtgärdsförslag. Du får veta den uppvärmda ytan i huset, hur mycket energi som går åt för att värma bostaden, kyla bostaden, värma varmvatten och till fastighetens el.

För dig som är privatperson hittar du certifierade utförare på Boverkets hemsida. Banker som erbjuder gröna bolån brukar också ha samarbetspartners att rekommendera.

För dig som är företagskund utför vi på Göteborg Energi energideklarationer och mycket mer. Med våra energitjänster kan vi hjälpa dig energieffektivisera allt som rör dina tekniska installationer för inneklimat i byggnader.

Solceller på ett villatak

En ljusare framtid med solenergi

Solel är en fantastisk källa till energi. Solceller har en lång livstid och kräver minimalt med underhåll.

Solceller kan dessutom bidra till ett ökat värde på din fastighet. Vi på Göteborg Energi guidar dig hela vägen från planering, köp, administration och elavtal.
Barn i kök

Energispartips!

Här tipsar vi om smarta vanor som hjälper dig att spara energi på ett enkelt sätt. Det finns självklart många faktorer som påverkar hur och var du kan spara energi.
icon-closechevron-disc-rightmenu