GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En ritning visar hur den planerade bioångpannan i Rya kommer se ut sedd från vattnet.
V2G

Göteborg Energi i flera samarbeten kring fordon-till-nät

Publicerad december 2023. Illustration över hur V2G kan fungera från Polestar.

Elektrifieringen av samhället pågår för fullt och fram till 2035 väntas elbehovet i Göteborg växa med 600 MW, vilket motsvarar ett helt Malmö. För att skapa flexibilitet i det lokala elnätet och hålla nere effektbehovet kan elbilars batterier bli en viktig resurs. Göteborg Energi driver därför flera olika projekt kring fordon-till-nät (V2G) tillsammans med bland annat Volvo Cars och Polestar.  

– Göteborg är Skandinaviens “motorcity” och ett fantastiskt kompetenskluster i energiomställningen. Därför känns det både naturligt och inspirerande att samarbeta med ledande elbilstillverkare och andra aktörer kring framtidens flexibilitetslösningar. Uppskattningsvis kan i framtiden upp till 20 procent av behovet av flexibilitet täckas av fordon-till-nät, så potentialen är väldigt stor, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi elnät.

V2G-tekniken har funnits på Göteborg Energis agenda under ett antal år. I takt med att samhällets elektrifiering har dragit i gång på allvar och antalet laddbara fordon i Sverige nu har passerat en halv miljon, med en samlad batterikapacitet på över 11 000 MWh, behöver frågorna kring samverkan mellan fordon och elnät utredas och fördjupas.

I de olika projekten undersöks bland annat hur den dubbelriktade laddningstekniken kan användas, hur anslutningen till elnätet ska gå till och hur potentiella affärsmodeller, som gynnar både elnätsägare och elbilsägare, kan se ut.

– Som lokal elnätsägare ser vi en allt större efterfrågan på flexibilitet. Det är bland annat därför vi sedan några år driver Effekthandel Väst, som är just en lokal handelsplats för eleffekt. Batterier från elektriska fordon har stor potential att öka kapaciteten i elnätet och göra att vi kan ansluta fler kunder snabbare. Men V2G-tekniken kan också ge elbilsägarna en bättre bilekonomi, säger Lars Edström.

Lars Edström, VD Göteborg Energi elnät.

Tre V2G-projekt som Göteborg Energi är engagerade i  

  • Tillsammans med Volvo Cars undersöks dubbelriktad laddning för hemmabruk, det vill säga ett skarpt test kring hur en vanlig villaägare kan bidra med effekt från sitt elbilsbatteri till det lokala elnätet.

  • Under våren 2024 påbörjas testfasen av Polestars V2G-projekt PAVE där en stor flotta av Polestar-3 bilar ingår. I projektet deltar förutom Göteborg Energi Nät och Polestar även Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution, laddningsleverantören Easee och Chalmers tekniska högskola. 

  • Samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker hur fordon, genom dubbelriktad laddning, kan användas som energilager för att balansera elnäten.

icon-closechevron-disc-rightmenu