GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elmarknaden just nu

Publicerad december 2023.

De nyss välfyllda vattentillgångarna är tömda och vindkraften har inte levererat som förväntat.
- Det är ingen anledning till panik, säger vår portföljförvaltare Oskar Hallberg.

Vart tog allt vatten vägen?

Under hösten gick den hydrologiska balansen i Sverige från sommarens underskott till att se fantastisk ut. Men på bara ett par veckor har vi i stället för ett överskott på 14,9 TWh just nu ett underskott på -11,2 TWh.

- Det går fort i hockey, säger Oskar.

- Vi har alltid varit delvis väderberoende för energiförsörjningen i Norden. Men bland annat på grund av klimatförändringarna håller numer väderperioder i sig längre än för omkring 20 år sedan. Förra vintern innebar det längre köldknäppar och en kallare start på december än vi är vana vid. Och nu har vi haft en period med vindstilla, nästan noll nederbörd och lägre temperaturer, så vattentillgångarna har tömts. 

Prognosen för det rörliga elpriset i december ser ut att landa på ungefär en tredjedel av vad det blev motsvarande månad förra året.

Oskar Hallberg, portföljförvaltare på Göteborg Energi

Ännu ingen anledning till oro

I månadsskiftet november/december seglade även två andra orosmoln från förra vintern upp igen: Ringhals 4 och finska Olkiluoto 3 var tillfälligt tagna ur drift samtidigt.

- Sitt still i båten, det är ingen anledning till panik. När du läser det här så har bägge kärnkraftverken gått i drift. Men vi ser vad frånkoppling av kärnkraft kan göra med priset, vi får hoppas att vi slipper mer av den varan, säger Oskar.

Trots allt är förutsättningarna inför vintern är på en väldigt bra nivå, menar Oskar. Europa  har goda lagernivåer av gas och sett över hela perioden kommer sannolikt vindkraften ta sig. Den haltande ekonomin i Europa gör att industrierna inte går för full kraft, och för alla länder utom de nordiska har den senaste tiden varit varmare än normalt för perioden, vilket sparar el.

- Mer lokalt har vi generellt ett överskott av energi i vårt elområde och land eftersom vi inte exporterar lika mycket till Finland som vi gjort de senaste åren.

Under förra vintern varnade Svenska Kraftnät för att det fanns risk för att kortvarigt stänga ner mindre delar av elnätet, att elen helt enkelt kanske inte skulle räcka till hela samhället precis hela tiden. Är allting frid och fröjd nu då, kommer elen räcka till alla och bli billigare?

- Energiförsörjningen för vintern 2023-2024 känns tryggad. Skulle vi få en riktigt kall vinter i Europa och gaslagren töms, då kan vi däremot få en potentiell utbudsbrist till nästa vinter. Och läget kan såklart förändras av yttre faktorer likt det som hände med Nordstream. Men med det vi har för handen just nu så finns ingen anledning till oro. 

Oskar Hallberg, portföljförvaltare Göteborg Energi.

Göteborgarna använde 15% mindre el än de brukar senaste vintern. Är det samma budskap om att spara el som gäller när temperaturen sjunker i år?

- Vi kommer att behöva hushålla med energin. Ju mer el vi sparar, desto billigare blir det för alla. Och det är inte bara för den egna plånbokens skull utan även för omtanken om miljön och vårt energisystem. 

För de som inte vet, vad gör en portföljförvaltare?

- Jag dricker stora mängder kaffe och tittar på skärmar! Skämt åsido, jag köper och säljer på den nordiska elmarknaden. Mitt uppdrag är att se till att Göteborg Energi inte står med för mycket risk gentemot marknaden. Vi har väldigt tajta riskramar vilket gör mitt jobb extra utmanande. Det är mitt jobb att följa ett flertal börser och medier för att göra analyser och utifrån dem agera rådgivare både internt och för några av våra största kunder.

Status för energislagen december 2023

Kärnkraft

Ringhals 4 och Olkiluoto 3 har tillfälligt legat nere men är annars en resurs vi inte hade förra vintern.

Gas

Inför förra vintern var den hotande gasbristen en stor anledning till att elpriserna steg, Europa fick inte de naturgasleveranser det förväntat sig från Ryssland. Nu har man kunnat köpa flytande gas (LNG) från USA och Quatar. Målet inför vintern var att ha 90% uppfyllda lager, och nu är nivåerna på 97% uppfyllnad. Trots detta ska man notera att priserna är dubbelt så höga som innan krigets utbrott.

- Det rör sig helt enkelt om tillgång och efterfrågan, säger Oskar Hallberg.

Vattenkraft

På kort tid har den hydrologiska balansen gått från 14,9 TWh till ett underskott på -11,2.

Vindkraft

Vindkraftsparken och dess bidrag till energibalansen fortsätter öka och kan påverka prisbilden stort under vintern. Under milda dagar med mycket vind kan priserna komma att sjunka. Men eftersom vindkraften är oberäknelig så är den inte prissättande i handeln inför vintern, det är vatten och gasen som styr på längre sikt. 

Solkraft

Solkraften är inte särskilt bidragande till elbalansen under vintern, även om det är positivt att den privata utbyggnaden fortsätter stadigt. 

Elprisinifrmation

Elprisinformation

I mitten på varje månad sammanställer Oskar och hans kollegor på handelsavdelningen en rapport som beskriver vår syn på elmarknaden och avtalspriser för månaden som gått.
icon-closechevron-disc-rightmenu