GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elmarknaden just nu

Publicerad augusti 2023.

Inför hösten och vintern 2023 ser elmarknaden på många sätt lugnare ut än för ett år sedan. Den hydrologiska balansen liksom gaslagerna ligger på trygga nivåer, och kärnkraftverken har inte några oväntade driftproblem. Vi frågade vår portföljförvaltare Oskar Hallberg om allt är frid och fröjd nu?

I våras så underströk vår affärschef för el- och gashandel, Malin Flysjö, att prisläget inför den kommande hösten och vintern 2023–2024 är osäkert. Hon betonade att det är klokt att under de varmare månaderna, med billigare elpris, lägga undan pengar för att kunna hantera elfakturorna till vintern. Bakom de höga elpriserna i Europa låg en rädsla för elbrist, bland annat orsakad av kriget i Ukraina.

Oskar, har något ändrats efter den här sommaren?

- Det har det absolut. Vattenmagasinen i Sverige kommer inom kort ha ett plus mot det normala för perioden, vilket vi inte har sett sedan början av 2021, och gasmagasinen i Europa som orsakade så mycket oro inför förra vintern ligger på 90% redan nu i augusti. Förra året hade Sverige problem med båda kärnkraftverken Ringhals och Oskarshamn vilket vi inte har fått några indikationer på hittills i år, säger Oskar Hallberg.

Det kommer att bli ett högre elpris i vinter än vi traditionellt varit vana vid, bortsett från 2022. Men högst troligt kommer priserna inte nå förra årets höga nivåer. Just nu ser det rörliga elpriset i december ut att landa på ungefär en femtedel av vad det blev motsvarande månad förra året.

Oskar Hallberg, portföljförvaltare på Göteborg Energi

Under förra vintern varnade Svenska Kraftnät för att det fanns risk för tillfälliga nedstängningar av elnätet, att elen helt enkelt kanske inte skulle räcka till hela samhället. Är allting frid och fröjd nu då, kommer elen räcka till alla och bli billigare?

- Energiförsörjningen för vintern 2023-2024 känns tryggad. Risken för tillfälliga nedstängningar ser minimal, om än inte obetydlig, ut. Skulle vi få en riktigt kall vinter i Europa och gaslagren töms, då kan vi däremot få en potentiell utbudsbrist till nästa vinter. Och läget kan såklart förändras av yttre faktorer likt det som hände med Nordstream. Men med det vi har för handen just nu så finns ingen anledning till oro. 

- När det gäller elpriserna så tror jag vi nu i augusti sett årets lägsta nivåer, så här låga blir de inte igen den här sidan vintern. Och de kan fortfarande komma att svänga oväntat kraftigt, även under sensommaren. Vi hade till exempel en timme mitt i augusti där elen kostade 2 kronor i elområde 4. 

Vad tror du det rörliga elpriset blir i vinter?

- Det kommer att bli ett högre elpris i vinter än vi traditionellt varit vana vid, bortsett från 2022. Men högst troligt kommer priserna inte nå förra årets höga nivåer. Just nu ser det rörliga elpriset i december ut att landa på ungefär en femtedel av vad det blev motsvarande månad förra året.

Oskar Hallberg, portföljförvaltare Göteborg Energi.

Göteborgarna använde 15% mindre el än de brukar senaste vintern. Är det samma budskap om att spara el som gäller när temperaturen sjunker i år?

- Det är i all enkelhet elmarknadens nya normalläge, vi kommer att behöva hushålla med energin. Ju mer el vi sparar, desto billigare blir det för alla. Och det är inte bara för den egna plånbokens skull utan även för omtanken om miljön och vårt energisystem. 

För de som inte vet, vad gör en portföljförvaltare?

- Jag dricker stora mängder kaffe och tittar på skärmar! Skämt åsido, jag köper och säljer på den nordiska elmarknaden. Mitt uppdrag är att se till att Göteborg Energi inte står med för mycket risk gentemot marknaden. Vi har väldigt tajta riskramar vilket gör mitt jobb extra utmanande. Det är mitt jobb att följa ett flertal börser och medier för att göra analyser och utifrån dem agera rådgivare både internt och för några av våra största kunder.

Status för energislagen augusti 2023

Kärnkraft

Situationen ser bra ut, revisionerna i de svenska kärnkraftverken har gått relativt smärtfritt. Nya stora finska kärnkraftverket Olkiluoto har hunnit gå i gång, Frankrike har också fått flyt på sin produktion. Förmodligen bidrar kärnkraften med 3500 MW mer än i december förra året som var den värsta månaden förra vintern.

Gas

Inför förra vintern var den hotande gasbristen en stor anledning till att elpriserna steg, Europa fick inte de naturgasleveranser det förväntat sig från Ryssland. Nu har man kunnat köpa flytande gas (LNG) från USA och Quatar och målet att till 1 november ha fyllt lagerna till 90 % är uppnått redan i augusti. Trots detta ska man notera att priserna är dubbelt så höga som innan krigets utbrott.

- Det rör sig helt enkelt om tillgång och efterfrågan, säger Oskar Hallberg.

Vattenkraft

I skrivande stund har Sverige plusnivåer i den hydrologiska balansen. Prognosen veckan innan midsommar var -20 TWh, och nu ser det ut att bli cirka 10 TWh plus. 

- Det är eventuellt en rekordsnabb vändning. Jag tror inte att jag sett en 30 TWh-förändring tidigare, säger Oskar Hallberg.

Vindkraft

Vindkraftsparken och dess bidrag till energibalansen fortsätter öka och kan påverka prisbilden stort under vintern. Under milda dagar med mycket vind kan priserna komma att sjunka. Men eftersom vindkraften är oberäknelig så är den inte prissättande i handeln inför vintern, det är vatten och gasen som styr på längre sikt. 

Solkraft

I maj hade vi faktiskt minuspriser på grund av solproduktionen. Men solkraften ger inte mycket el under vintern och påverkar därför inte energibalansen eller priset under de kallare månaderna.

Elprisinifrmation

Elprisinformation

I mitten på varje månad sammanställer Oskar och hans kollegor på handelsavdelningen en rapport som beskriver vår syn på elmarknaden och avtalspriser för månaden som gått.
icon-closechevron-disc-rightmenu