GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Almedalen i Visby

Ny regionnätsledning ska möjliggöra elektrifiering av industri och transporter

Publicerat september 2023

Göteborg och Västsverige är ett nav för fordons- och kemiindustri, ett centrum för forskning och utveckling av teknik för hållbar omställning och här finns Nordens största hamn. 

Dessa är också några av Västsveriges största arbetsgivare som sysselsätter tiotusentals. Nu rusar elbehovet i regionen när industri och transporter ställs om från fossila bränslen och elektrifieras. Här kommer Vattenfalls planerade regionnätsledning till Hisingen att spegla en nyckelroll.

Energiomställningen innebär stora möjligheter både för klimatet och samhällsekonomin med stärkt konkurrenskraft och fler arbetstillfällen. Västra Götalandregionens prognoser visar på mycket kraftig ökning av elanvändningen där industrin tredubblar sin elanvändning till 2030 för att fortsätta öka till 2045. 

Länets snabba omställning kräver starkare elnät och att stamnätet och regionnätet byggs ut. Svenska kraftnät, som äger det svenska stamnätet ”elnätets motorvägar”, startar därför upp projektet Skogssäter-Ingelkärr, en ny luftledning mellan Trollhättan och Ale via Stenungssund.

Göteborg importerar 89 procent av den el som används i kommunen som därför är beroende av att tillräckligt mycket el kan tillföras utifrån. Tills 2030 förväntas stadens elbehov öka med drygt 600 megawatt (MW), lika mycket som ett nytt Malmö. 

Om de ökade elbehoven i området ska kunna mötas behöver Vattenfall Eldistribution också förstärka det regionala elnätet med en ny ledning. 

Dagens elanvändning och framtidsscenario i Västra Götaland

Uppgifter från RISE och Västra Götalandsregionen, framtagna september 2022.

Syntolkning: Ett tabelldiagram som visar hur effektbehovet i Västra Götaland ökar från ca 20 TWh år 2019 till knappt 55 TWh år 2045. Och en kartbild som illustrerar Västra Götalands tillkommande elbehov till 2030, enligt regionens och RISE uppskattning september 2022. Göteborg har ett ökat behov på 2-3 TWh, medan Mariestad och Stenungsund har ett behov av ytterligare 3-4 TWh vardera.

Ledningen en viktig möjliggörare

Novo Energys nya batterifabrik ska tillverka upp till en halv miljon batterier till Volvos och Polestars elfordon och beräknas kunna skapa upp till 3 000 arbetstillfällen.

Hela Göteborgsregionen laddar nu för att positionera sig som ledare på marknaderna för elektrifierad mobilitet. Företagen, akademin, institutioner, staden och staten har skapat ett helt ekosystem för elektrifiering av transporter som blir starkare och starkare. Endast på fyra, fem platser i världen finns motsvarande breda kunnande.

Via Göteborgs hamn går cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel och här passerar mer än hälften av Sveriges totala containertrafik. Hamnen satsar 600 miljoner kronor för att minska fossila utsläpp på land och till sjöss och skapa mer klimatsmarta lösningar för transporter in och ut ur landet. Målet är att minska koldioxidutsläppen med minst 70% till 2030.
 
Med den nya regionnätsledningen möjliggörs många av de viktiga satsningar som är av avgörande betydelse för både klimatet, samhällsutvecklingen och sysselsättningen samtidigt som den bidrar till att göra Västsverige till en (fossilfri) motor för hållbar tillväxt.

Elnätsutbyggnaden till Göteborg går för långsamt

Svenska Kraftnät har inlett processen med att förstärka överföringsförmågan till Västra Götaland och Göteborg. Problemet är att arbetet tar för lång tid för att hinna möta efterfrågan.
icon-closechevron-disc-rightmenu