GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En man kontrollerar sin värmepump.
Elnät

Miljardvinster och höjda priser – kan elnätsbolagen ta betalt hur de vill?

Publicerat oktober 2023

Medier rapporterar om elnätsbolagens ”miljardvinster” samtidigt som priserna stiger. Kan bolagen sätta vilka priser som helst eller hur fungerar det? Jennie Sjöstedt, avdelningschef för Kund och Affär på Göteborg Energi Nät, reder ut några vanliga missuppfattningar.

5 påståenden om elnätspriset

1) Elnätsföretagen kan höja sina priser hur de vill

– Nej, det stämmer inte. Hur stora avgifter vi som elnätsföretag får ta ut av våra kunder regleras av Energimarknadsinspektionen. Därmed är även vinstnivåerna styrda. Dessutom ägs Göteborg Energi av Göteborgs stad och vårt uppdrag är att hålla nere priserna i den mån vi kan. Elnätsavgiften ska till exempel ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den.

2) Göteborg Energis prisutveckling har varit extrem

– Det var en extraordinär prisutveckling förra året med väldigt höga elpriser. Men innan dess har det varit en väldigt modest prisutveckling. Elnätsverksamhet har, liksom många andra branscher, stora kostnadsökningar för både material, el och överföring av el in till vårt elnät och detta påverkar prisutvecklingen. Förra året ökade kostnaderna också för det som kallas elnätsförluster. Det handlar om den el som går förlorad i värme när man för över elen till kunden. Ju längre väg elen behöver transporteras, desto större elnätsförlust. Men den el som förloras är vi som elnätsbolag ålagda att ersätta för att skapa balans i systemet. Och när kilowattimmarna blir dyrare ökar den kostnaden.

Jennie Sjöstedt, avdelningschef för Kund och Affär på Göteborg Energi Nät

3) Göteborg Energi straffar kunder som vill ladda bilen när elen är billig genom effektavgiften

– Effektavgiften, som innebär att du får betala mer om du använder mycket el under enskilda timmar, har inget att göra med spotpriset på el. Det är förklaringen till varför vi inte sänker effektavgiften när spotpriset på el är lågt, till exempel på natten. Kunder med elbil vill då snabbt ladda bilen, men om de gör det på kort tid, blir deras effektavgift hög. Effektavgiften för villakunder finns för att uppmana till att sprida ut sitt effektuttag över tid. Om alla på den lokala gatan laddar bilen vid samma tidpunkt för att elen är billig just då, så klarar det lokala elnätet inte belastningen. Men spotpriset är inte bara lågt under en timme på natten, utan flera timmar i följd, så tipset är att ladda på lägre effekt och under längre tid, för att undvika effekttoppar och för att få en lägre effektavgift. 

4) Göteborg Energis prishöjningar går bara till att öka vinsten

– Det är Energimarknadsinspektionen som reglerar hur mycket vinst vi får göra, så det stämmer inte. Däremot går pengarna bland annat till investeringar i elnätet, där vi investerar rekordmycket. I år över 500 miljoner kronor, och nästa år ännu mer. Göteborgs elnät behöver utvecklas, och alla vi som bor och verkar i Göteborg är med och betalar för det. Utöver investeringar i elnätet används pengarna vi tjänar till att utveckla vår egen verksamhet och en del pengar går tillbaka till staden.

5) Svenska folket betalar redan för elnäten via skattsedeln

– Nej, elnäten i Sverige bekostas inte av skattemedel. Elnäten bekostas av alla svenska elnätskunder och det gäller även stamnätet, som Svenska Kraftnät ansvarar för. Energiskatten du betalar går inte till elnätsföretagen, utan till staten. Vi som elnätsbolag är ålagda att sköta själva transaktionen, men pengarna betalas vidare till Skatteverket, och bekostar sådant som till exempel skola och sjukvård. 

Det pris du som kund betalar för el består sammantaget av tre delar: elhandel, elnät samt skatter och avgifter. För den typiska svenska kunden handlar det om drygt 40 procent som går till skatter och avgifter.

icon-closechevron-disc-rightmenu