GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
bild av ackumulatortank för fossilfri fjärrvärme
Återvunnen och förnybar fjärrvärme år 2025

Därför byggde vi Göteborgs största termos

Det är svårt att missa den 60 meter höga ackumulatortanken som nu står färdigbyggd vid Göta Älvs utlopp mot Kattegatt. Men varför kallar vi den för en ”termos” och hur skapar den klimatnytta?

I december 2018 sattes spaden i marken för vad som skulle bli vår nya ackumulatortank. Vi brukar likna den vid en stor termos för att den fyller ungefär samma funktion – nämligen att behålla värme. Fast istället för kaffe så handlar det om Göteborgs fjärrvärmevatten som ger värme till många, om inte de flesta, bostäder och verksamheter runtom vår stad.

Men på vilket sätt bidrar denna ackumulatortank till en större hållbarhet?

Värme vid behov

En annan liknelse man kan göra med ackumulatortanken är att jämföra den med ett batteri. För att när efterfrågan på fjärrvärme är lägre kan man ladda upp tanken med värme (max 1000 MWh) och spara den till senare när den verkligen behövs. 

När tanken väl laddas ut kan den nämligen leverera 130 MW värme under cirka sju timmar. På så vis behöver vi inte producera lika mycket fjärrvärme när efterfrågan är hög och kan därmed spara på bränsle. Men det finns också andra fördelar.

- Med hjälp av ackumulatortanken kommer effekttopparna i fjärrvärmeproduktionen kunna reduceras och det skapas en stabilitet i fjärrvärmesystemet vilket minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna, säger Christofer Åslund, enhetschef för systemutveckling på Göteborg Energi.

Vad säger kunderna?

Men vad tänker våra kunder om detta? I samband med att första första spadtaget togs i Ryahamnen i slutet på år 2018 passade vi på att ställa frågan till en av våra största kunder, fastighetsbolaget Platzer.

– Att ha ett ”batteri” som kan leverera effekt vid behov är mycket klokt. Vi har en effektproblematik i staden och det här kan vara en av flera bra lösningar. Jag hoppas att den här satsningen innebär att man kan fasa ut en hel del fossila bränslen, berättade Pelle Arve som är hållbarhets- och inköpschef på Platzer.

Pelles förhoppningar verkar hitintills vara på god väg att gå i uppfyllelse, även om det förstås först kommer att visa sig efter ett tag hur stor vår andel av fossila bränslen som kommer att minska tack vare vår ackumulatortank. Men många bäckar små tar oss mot vårt mål om att kunna leverera enbart återvunnen och förnybar fjärrvärme år 2025!

Fördelar med ackumulatortanken

  • Ekonomiska vinster genom färre antal start och stopp av produktionsenheter, vilket förlänger anläggningarnas livslängd och minskar underhållskostnaderna.
  • Miljömässiga vinster genom mindre antal start och stopp av produktionsenheter.
  • Leveranstrygghet genom att man med tanken klarar kortare produktionsstörningar.
  • Genom att hålla en jämnare produktion och undvika laständringar skapas bättre förutsättningar till låga emissioner.

#hållbaraihop

Se vad vi gör för ett hållbart Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu