GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Första spadtaget

Ernst Rosén vill vara bäst i klassen på energieffektivisering

Publicerat september 2023

Grundat på 50-talet av byggmästaren Ernst Rosén äger, förvaltar och utvecklar Ernst Rosén fastigheter i hela Storgöteborg – alltid med hyresgästen i fokus. Och omtanken för nästkommande generation finns med i det dagliga arbetet, inte minst i det energieffektiviseringsarbete som görs.  

Jan Enedahl är teknisk driftsutvecklare på Ernst Rosén och ansvarig för drift och energifrågor i hela fastighetsbeståndet. I första hand innebär det att tillsammans med Ernst Roséns egna fastighetsansvariga, vvs-, styr- och energikonsulter, säkerställa ett gott inneklimat för hyresgästerna. I nästa steg tittar de på hur varje enskild fastighet kan minimera sin energianvändning – utan att göra avkall på hyresgästens komfort. 

- Att mäta är att veta! Dels hur vi själva ligger till i jämförelse mellan våra fastigheter, men vi tittar också på hur andra bedriver sitt energieffektiviseringsarbete, vad som är aktuellt och på gång i branschen och hur vi står oss i jämförelse, berättar Jan Enedahl. 

Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete, som även tjänar ett högre syfte för fler än Ernst Roséns hyresgäster.

- I det långa loppet gör förbättringarna med minskad energianvändning ett minskat klimatavtryck, och på så sätt delaktighet i världens stora utmaning att klara 2030-målet. Vi vill se till att även nästa generations hyresgäster kan bo och leva i Göteborg. Vi på Ernst Rosén vill vara bäst i klassen på allt vi gör och självklart då även på energieffektivisering.

Sänkt energiförbrukning och nöjdare hyresgäster

Till sin hjälp har han energikonsulten Bent-Ove Hilmersson på SSIP. Exempelvis jobbar de med ett övervakningssystem, där det är möjligt att övervaka inneklimatet i varje enskild lägenhet genom sensorer som ”pratar” med värmesystemet och på så vis optimerar fastighetens energianvändning till perfektion. 

Styr och övervakningssystemet är uppbyggt av ett antal styrenheter som är placerade i varje fastighet. Där registreras bland annat in- och utdata för inomhusklimatet och vår fjärrvärmeanvändning. Ett stort och förtjänstfullt arbete Bent-Ove gjort är att genom optimering av inställningar i värmesystemen få ner returtempen ut i fjärrvärmenätet från våra fastigheter vilket avlastar och effektiviserar Göteborg Energis fjärrvärmenät. 

- Automatiseringen och fjärrstyrningen i systemet gör att arbetet med energioptimering blir både enklare och roligare men framför allt att vi lättare kan arbeta proaktivt för en bättre inomhustemperatur, säger Jan Enedahl.

Energifrågor högt på agendan

Att arbeta med att minska energianvändningen har varit en del av hela fastighetsbranschens och så även Ernst Roséns strategi sedan förra energikrisen på 1970-talet. Vår tids energikris har även flyttat frågan om effektivisering högre upp på agendan. 

- Krisen har visat att det går att ändra beteenden, både privat och i näringslivet. Så fort det handlar om den egna plånboken går det snabbare, pratar man kronor och ören är det fler som lyssnar. Och i kristider är det fler som tenderar att ställa upp, säger Jan Enedahl. 

Ett genomtänkt arbetssätt med energieffektivisering ger många vinster: minskad energiförbrukning, bättre inneklimat, nöjdare kunder och ett gott rykte i branschen. Jan Enedahl menar dock att det även här finns förbättringspotential. 

- Vi vet att arbetet oftast beror på vem som är driftansvarig och hur engagerad den personen är. Här kan vi alla som jobbar i energi-ekosystemet hjälpas åt att motivera varandra. Där ser vi gärna en dialog med energibolagen i hur man kan göra affären ”energieffektivisering” ännu mer lönsam. Det skulle hela energisektorn tjäna på, avslutar han.

 

Oroar du dig över höga drift- och energikostnader?

Som din energipartner hjälper vi dig att optimera din byggnads energianvändning.

En kvinna står framför en whiteboardtavla och diskuterar med en man

Vad påverkar fjärrvärmekostnaden?

Vad innebär returtemperatur och effekttoppar? Varför är energipriset olika under året? Och vad kan man egentligen göra för att påverka fjärrvärmekostnaden?
icon-closechevron-disc-rightmenu