GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborgs andra solcellspark klar

Publicerad februari 2021.

Göteborg Energi fortsätter satsningen på solcellsparker i Göteborg. 2018 invigde vi Nya Solevi i Säve och nu har vi byggt nästa solcellspark i Utby i Östra Göteborg.  Att producera solenergi, och tillföra mer förnybar energi, är ett viktigt steg i att ställa om till fossilfrihet. 

Solcellsparken i Utby är något mindre till ytan men förväntas ha ungefär samma installerade effekt som Nya Solevi, 5 400 MWh förnybar el, vilket kan ge hushållsel åt 1 000 bostäder årligen. Den driftsattes i januari 2021 och har alltså redan börjat bidra till vårt elnät. Du kan se solproduktionen från både Utby och Nya Solevi på vår sida för energileveranser.

– Solcellsparken i Utby betyder att vi uppfyllt vårt beslut att till 2020 bygga förnybar produktion av solel om minst 10 MW i Göteborg. Intresset för solenergi är stort och vi behöver mer förnybar energi om vi ska klara att ställa om samhället mot fossilfrihet. Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda våra kunder att vara med på resan mot ett mer hållbart Göteborg, säger Anna Svernlöv, produktionsdirektör på Göteborg Energi.

Marken, som ägs av Göteborgs Stad, är klassad som industrimark och hade inte lämpat sig för till exempel bostäder. Solcellsparken täcker en cirka sju hektar stor yta, vilket motsvarar lite mindre än tio fotbollsplaner.

En skiss från innan arbetet påbörjades. Solcellsparken i Utby har byggts i två sektioner (innanför de blå markeringarna) med befintlig väg emellan.

Allt du behöver veta om solenergi

Det finns flera skäl till varför solel är en fantastisk källa till energi.

Vill du komma igång med solel?

Låt en av våra säljare kontakta dig för att hitta rätt lösning för just dig.

icon-closechevron-disc-rightmenu