GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Nu bygger vi Göteborgs andra solcellspark

Göteborg Energi fortsätter satsningen på solcellsparker i Göteborg. 2018 invigde vi Nya Solevi i Säve och nu bygger vi nästa solcellspark i Utby i Östra Göteborg.  Att producera solenergi, och tillföra mer förnybar energi, är ett viktigt steg i att ställa om till fossilfrihet. 

Solcellsparken i Utby blir något mindre till ytan men planeras ha ungefär samma installerade effekt som Nya Solevi, 5 400 MWh förnybar el, vilket kan ge ström åt 1 000 villor årligen. 

– Solcellsparken i Utby betyder att vi uppfyller vårt beslut att till 2020 bygga förnybar produktion av solel om minst 10 MW i Göteborg. Intresset för solenergi är stort och vi behöver mer förnybar energi om vi ska klara att ställa om samhället mot fossilfrihet. Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda våra kunder att vara med på resan mot ett mer hållbart Göteborg, säger Anna Svernlöv, produktionsdirektör på Göteborg Energi.

Solcellsparken uppförs i Utby i Östra Göteborg vid gränsen mot Partille. Marken är i dag klassad som industrimark och ägs av Göteborgs Stad. Solcellsparken byggs på en cirka sju hektar stor yta, vilket motsvarar lite mindre än tio fotbollsplaner.

Läs mer om själva arbetet här.

Solcellsparken i Utby byggs i två sektioner med befintlig väg emellan. De blå markeringarna visar vilken yta som kommer att bebyggas.

Allt du behöver veta om solenergi

Det finns flera skäl till varför solel är en fantastisk källa till energi.

Vill du komma igång med solel?

Låt en av våra säljare kontakta dig för att hitta rätt lösning för just dig.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-play