GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Liseberg Oceana

Största fjärrvärmeanslutningen i Göteborg Energis historia

Publicerat januari 2024.

Göteborg Energi och NOVO Energy har nu tecknat avtal om fjärrvärme till den nya batterifabriken. Anslutningen är en av de största i Göteborg Energis historia. Arbetet beräknas komma igång redan nu under början på året.

Totalt omfattar avtalet en fjärrvärmeeffekt om 45 MW.
- Så här stora anslutningar kommer otroligt sällan, säger Sebastian Bergvall, avdelningschef på Stadsutveckling och ansvarig för avtalsarbetet.
- För att förstå hur stort det är kan man säga att det nästan är lika mycket som att ansluta hela Kungälv.

Långsiktighet och förtroende ger bättre lösningar

Arbetet har pågått länge. Redan från det att NOVO Energy valde mellan etableringsorter har dialogen pågått.
- Grunden till avtalet är en långsiktig affärsrelation, där vi har byggt upp ett stort förtroende för varandra. Vi har jobbat transparent och tätt tillsammans. Genom att få insikt i NOVO Energys behov har vi kunnat hjälpa dem formulera vad de ska beställa av oss, säger Sebastian Bergvall.

Riskminimering med stegvis utbyggnad

Ett resultat dessa gemensamma lösningar är att anslutningen byggs ut i etapper. Första skedet omfattar 15 MW som ska driftsättas redan i oktober 2024. Nästa planerade etapp sker 2025 och så byggs kapaciteten succesivt ut allt eftersom behovet ökar. 

Avtalet innebär alltså en riskminimering för både NOVO Energy och Göteborg Energi, då man inte behöver bygga ut efter max-kapacitet innan behovet finns.

- Det är en lite udda avtalsstruktur som gör det möjligt att börja bygga ut innan de vet exakt hur mycket de behöver och när. Att göra rätt investeringar vid rätt tid har varit viktigt för oss båda, säger Sebastian Bergvall.

Det aktuella avtalet med NOVO Energy avser finansieringen av utbyggnaden av anslutningen. Själva värmeleveranserna tecknas senare i separat avtal.  

Visste du att?

  • NOVO Energy är ett så kallat joint-venturebolag, etablerat av Northvolt och Volvo Cars tillsammans.

  • NOVO Energy bygger just nu en fabrik i Torslanda, Hisingen, för att producera batterier till elbilar. 

  • Fabriken ska vara i drift 2026.

  • Yta: 55 ha (ca 80 fotbollsplaner)

  • Investering: 25 – 30 miljarder

  • Vid full produktion ska fabriken producera batterier till 500 000 elbilar årligen (motsvarande batteriproduktion om cirka 50 GWh kapacitet).

icon-closechevron-disc-rightmenu