GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Luftburna elledningar i gryningen.

Akademiska Hus först ut på Effekthandel Väst

Ursprungligen publicerad februari 2022.

När Effekthandel Väst hade premiär blev  fastighetsbolaget Akademiska Hus först ut med att erbjuda effektflexibilitet.

– Effektfrågan blir allt viktigare ur såväl ett ekonomiskt som klimatmässigt perspektiv. Vi ser Effekthandel Väst som en start och är angelägna om att vara med och utveckla området runt effektstyrning och flexibilitetstjänster, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Det innebär Effekthandel Väst

Syftet med Effekthandel Väst är att frigöra kapacitet i det lokala elnätet när behovet är som störst, till exempel under den kalla årstiden. På marknadsplatsen kommer Göteborg Energi Nät att köpa effektflexibilitet av anslutna elnätskunder för att tillsammans skapa ett mer flexibelt elnät och undvika effekttoppar.

Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet.

Den eleffekt som Akademiska Hus säljer kommer från tre anläggningar på Chalmers Campus Johanneberg.

– Effekten kommer dels från vår forsknings- och produktionsanläggning för elkraftvärme som drivs av biobränsle och dels från två batterisystem som vi har på campus, berättar Mia Edofsson.

Johanneberg Science Park - en del av Chalmers Campus Johanneberg.

Ett första steg

I ett första steg var marknaden öppen under januari till mars 2022 för att sedan öppna i november igen. Den första handeln mellan Göteborg Energi Nät och Akademiska Hus har redan genomförts.

– Elektrifieringen i Göteborg tar fart och är nödvändig om vi ska klara omställningen. Men den innebär också att det blir trångt i elnäten och att vi måste använda elen på ett smartare sätt. Därför har vi kraftigt ökat våra elnätsinvesteringar, vi har infört en särskild effektavgift för våra villa- och radhuskunder och nu startar vi Effekthandel Väst, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät och konstaterar att handeln med effekt har stor potential.

– Vi räknar med att handeln i teorin kan frigöra runt 100 megawatt elnätskapacitet, vilket motsvarar två Partille en kall vinter. Så potentialen är väldigt stor. Vi hoppas självklart att många av våra kunder ser möjligheterna att tillsammans med oss vara med och skapa ett smartare och mer flexibelt elnät vilket är en viktig del i energiomställningen, säger han.

Akademiska Hus har ambitiösa hållbarhetsmål och ska nå klimatneutralitet för hela verksamheten. 

– Som ett led i detta arbetar vi sedan länge med effektutjämning på våra campusområden runt om i landet. Genom att ingå i Effekthandel Väst, och därmed kombinera rollen som producent och konsument, kan vi påverka elsystemet så att det blir mer resurs- och klimateffektivt, säger Mia Edofsson.

Handeln på Effekthandel Väst sker i samarbete med NODES, en oberoende marknadsoperatör och deras marknadsplats.

Flexibilitet - en del av energiomställningen

Göteborg Energi arbetar med flera satsningar inom flexibilitet, ett område som stödjer omställningen till mer förnybar energiproduktion, både lokalt och nationellt.
icon-closechevron-disc-rightmenu