GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En av våra medarbetare utför arbete.

Varför gräver vi upp gatan?

Fjärrvärmen är en av Göteborgs osynliga hjältar. Den värmer mångas bostäder och företag och gör dessutom så att vi kan spara elektriciteten till annat. Men den behöver också underhållas.

De första fjärrvärmerören lades ner i stadens mark redan 1952. I dag är nätet drygt 100 mil långt och når 90 % av flerbostadshusen i Göteborg, 10 000 villor och otaliga industrier och företag.

Stora delar av vårt fjärrvärmenät ligger nedgrävt i tätbebyggd stadsmiljö, vilket gör att du märker av oss när vi ständigt arbetar med att underhålla och förbättra det. Det kanske ser ut som att vi bara dyker upp en dag och börjar väsnas, men så är det givetvis inte. Det är mycket förberedelser bakom varje projekt.

Vårt energisystem på tre minuter

Planering och projektering

Det planerade underhålls- eller utvecklingsarbetet börjar ofta flera år före att vi sätter grävskopan i backen. Våra projektörer ser över ett områdes förutsättningar, bland annat genom att promenera hela sträckan där fjärrvärmerören går fram under marken för att undersöka vad det är för typ av ytor vi ska gräva i. Är det asfalt? Grönytor? Finns det berg på stället?

Vi behöver även undersöka om det finns föroreningar i marken och hur det i så fall ska hanteras. Det kan man göra via tidigare studier i området eller genom att man gräver provgropar på sträckan och gör provtagningar på materialet. Eventuella föroreningar behöver hanteras enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

Många saker att tänka på

När man planerar grävning behöver man framför allt tänka på framkomlighet, tidplan och ekonomi i projektet. Utefter dessa aspekter planeras vad som passar varje unikt projekt. Tillsammans med kommunen tar vi fram en lösning för gående, cyklister och fordonstrafik. Vi behöver prata med och informera boende och näringsidkare om omfattningen i projekten och hur det påverkar. 

Vi måste också tänka på hur logistiken ska fungera. Schaktmassor ska bort, material ska fram och så småningom ska vi återfylla och återställa schakterna. 

Kommunikation och säkerhet

Huvudfokus när vi gräver är säkerheten, men också att vår närvaro ska innebära så liten störning som möjligt för de som bor och jobbar i området. Det första vi gör är att kommunicera till dem som berörs av arbetet. Eftersom det oftast är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som är våra kunder så pratar vi med dem, och de ansvarar i sin tur för att eventuella hyresgäster får informationen. 

Du kanske har sett våra färgglada skyltar när du passerat något av våra arbeten? Vi vet att ett hål i backen innebär stök, men vill också tydligt berätta att det är Göteborg Energi som är på plats och att arbetet innebär förbättringar av något av våra gemensamma nät.

Vi ser också till att skärma av runt arbetsområdet och alla schakter för att ingen ska ramla ner i groparna.

Trångt om saligheten

När vi jobbar i centrala Göteborg är det ofta utmanande med materialupplag och logistisk under projekten eftersom det åt trångt om utrymme. Samtidigt behöver flödet genom arbetsområdet fungera på ett tillfredsställande sätt för alla. 

Men det är inte bara trångt ovan mark. I marken finns redan många andra ledningar för dricksvatten, avlopp, el, gas, tele och fiber som vi måste ta hänsyn till. Att skada vatten-, el- eller gasledningar kan innebära både person- och stora materialskador. Vi förebygger genom att ha kontakt med andra ledningsägare, både under planerings- och utförandefasen. Och så måste man vara försiktig när man jobbar med driftsatta fjärrvärmerör, i dem leds det vatten som kan vara upp till 120°C med 16 bars tryck. 

Blir det ett avbrott i värmeleveransen?

När det är dags att ansluta en ny ledning behöver vi ibland göra ett avbrott på fjärrvärmen för att tömma ut vattnet innan vi kan svetsa ihop rören. Ett sådant avbrott kan vara i allt från några timmar till mer än ett dygn, beroende på arbetets omfattning. 

Men det kan väl tyckas vara ett billigt pris att betala för att vårt snillrika fjärrvärmesystem ska fortsätta hålla vår vardag varm och komfortabel?

Är fjärrvärme något för dig?

icon-closechevron-disc-rightmenu