GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En bild på hur batterifabriken kan komma att se ut.

Göteborg Energi välkomnar batterifabriken till Göteborg

Northvolt och Volvo Cars placerar sin första gemensamma batterifabrik i Torslanda, bredvid Volvos slutmonteringsfabrik. Etableringen skapar uppåt 3000 nya direktanställningar i Göteborg. Den indirekta effekten blir tusentals ytterligare jobb i regionen.

Göteborgs Stad har tecknat en avsiktsförklaring med Volvo Cars och Northvolt om etablering av en ny fabrik för produktion av litiumjonbatterier i direkt anslutning till Volvos befintliga Torslanda-fabrik.

– Detta är den första stora investeringen i den energiomställning som pågår i Göteborg och otroligt glädjande. På Göteborg Energi har vi, tillsammans med en rad aktörer i staden, jobbat hårt under lång tid för att ta fram ett attraktivt erbjudande till Northvolt/Volvo. Den här etableringen är betydelsefull för oss och för hela regionen. Jag är väldigt glad att vi nu har fått ett positivt besked, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Göteborg Energi kommer att leverera elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och stadsfiber till den nya fabriken som ska börja driftsättas under 2025 och fullt utbyggd leverera batterier till närmare en halv miljon bilar årligen. Fabriken kommer att sysselsätta uppåt 3000 personer inom produktion, stöd och ledning och bli den första produktionsanläggningen inom ramen för ett nytt samägt bolag. Volvo Cars och Northvolt investerar 30 miljarder kronor i sitt joint venture.

– Att etablera denna gigafabrik i Göteborg är ett avgörande steg, både för att fortsätta att transformera en av de mest dynamiska fordonsregionerna i världen, och för att bli den ledande globala leverantören av hållbara batterier, säger Peter Carlsson, medgrundare och VD för Northvolt.

– Det är otroligt glädjande att vi har nått den här överenskommelsen, att Northvolt och Volvo upplever våra lösningar attraktiva och väljer att lokalisera sina framtidssatsningar här. Att så många gröna jobb skapas i Göteborg på ett bräde. Helt fantastiskt! Göteborg och Västsverige tar nu ett ännu starkare globalt ledarskap i klimatomställningen och inom hållbar mobilitet, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

– På kort tid har Göteborg lyckats svara upp mot bolagens samtliga kriterier, till exempel när det gäller gröna lösningar för vatten, el, logistik och kyla. Genom att återanvända renat avloppsvatten från Gryaab, och använda det som kylvatten, kan vi reducera elbehovet för kylning i fabriken kraftigt jämfört med konventionella lösningar, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu