GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Hisingsbron under konstruktion.
Elnät

Stora framtidsinvesteringar i Göteborgs elnät

Uppdaterad juni 2023. Ursprungligen publicerad januari 2022.

Göteborg växer så det knakar. Nya bostäder och kontor behöver nya elledningar, samtidigt som det befintliga nätet ska hållas i trim. Under 2022 investerade vi 375 miljoner kronor i vårt elnät. 

Men det är inte bara nya och gamla ledningar som kräver investeringar. Elektrifieringen av transporter och kollektivtrafik ökar behovet av el och anslutningar.

– Det görs också stora satsningar på elektrifiering inom industrin och vi behöver framtidsanpassa elnätet till mer förnybar energi från sol och vind. Genom att utveckla elnätet gör vi det möjligt för Göteborg att utvecklas mot ett mer hållbart samhälle, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi elnät.

Som exempel på viktiga framtidssatsningar i elnätet nämner Lars Edström utvecklingen av Säve flygfält, elektrifiering av industri på Hisingen, en ny knutpunkt vid Hisingsbron och uppgradering av cirka 25-30 nätstationer per år.

Vi jobbar för stadens bästa och inget annat.

Lars Edström, vd Göteborg Energi elnät

– Sammantaget gör vi större investeringar i elnätet än någonsin, över 375 miljoner kronor bara under 2022. Om staden och kunderna fortsätter att utvecklas i den takt som vi ser nu kommer vi att ligga kvar på en hög investeringsnivå under många år framöver.

– Som göteborgarnas eget energibolag ska vi samtidigt hålla konkurrenskraftiga priser vilket vi lyckas bra med. I nationell jämförelse ligger vi på 30:e plats av 290 kommuner och 170 nätbolag. Vi jobbar för stadens bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla vår egen verksamhet och en del går tillbaka till Staden och dess verksamhet, säger Lars Edström.

Här nedan kan du ta del av de framtidsinvesteringar som görs i Göteborgs elnät de kommande åren. 

Några av våra större investeringar

Projekt

Syfte

Var

När

Förstärkningar i både högspännings- och lågspänningsnätet för att möta nya behov. Vi dimensionerar för fordonsladdning och ökar den generella kapaciteten med nya kablar.

Färre avbrott i framtiden, utökad kapacitet för elektrifiering och stadsutveckling.

Majorna-Högsbo,

Biskopsgården, Centrala Hisingen,Hamnen/industriområden Hisingen.

2021-2027

Alla exploateringsprojekt som görs tillsammans med staden.

Lokal kapacitet till stadsutveckling och elektrifiering.

Gamlestaden, Älvstaden: Centrala Hisingen, Södra Älvstranden, Centralen-området, Bostad2021.

2020-2035

Förstärkning 130 kV och knutpunkt för Säve flygfält, hamnen och elektrifiering av industri på Hisingen.

Kapacitet till elektrifiering och stadsutveckling.

Säve Flygfält, Hamnområdet, Industriområde vid hamnen.

2020-2030

Elektrifiering av kollektivtrafik. 

Anslutning av laddning för bussar vid ändhållplatser och depåer.

Kapacitet till elektrifiering

Depåer Backaplan, Järnbrott

Hållplatser Frölunda, Centrum, Öster, Hisingen.

2020-2030

Vi ersätter luftledning med markförlagd kabel. På köpet ökar vi kapaciteten och leveranskvaliteten.

Färre avbrott, utökad kapacitet för elektrifiering.

Torslanda, Säve, Olofstorp.

2020-2025

Vi förnyar och förstärker elnätet i Östra Göteborg.

Färre avbrott i framtiden, utökad kapacitet för elektrifiering och stadsutveckling.

Gunnilse och Olofstorp.

2020-2022

Strukturell förstärkning genom en ny knutpunkt på centrala Hisingen, inklusive matande ledningar. 

Kapacitet till elektrifiering och stadsutveckling.

Norr om Backaplan.

2025-2030

Strukturell förstärkning genom en ny knutpunkt i Lundby, inklusive matande ledningar. 

Kapacitet till elektrifiering och stadsutveckling.

Campus Lundby, Lindholmen, Frihamnen m.fl.

2020-2025

Strukturell förstärkning genom en ny knutpunkt vid Hisingsbron, inklusive matande ledningar. 

Kapacitet till elektrifiering och stadsutveckling.

Området runt Centralen.

2020-2023

Uppgradering av ca 25-30 nätstationer per år.

Färre avbrott i framtiden, utökad kapacitet för elektrifiering och stadsutveckling.

Hela staden.

2020-2030

#hållbaraihop

Se vad vi gör för ett hållbart Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu