GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Din elanläggning – ditt ansvar

Publicerad maj 2024

Vi tar elsäkerheten på allvar. Som nätägare jobbar vi på Göteborg Energi med trygga el-leveranser från regionnätet hem till dig. Men vet du om vilket ansvar du själv har för elanläggningen? Här har vi samlat några grundläggande saker du behöver veta.

El möjliggör så mycket i våra liv och hem. Kraften i våra vägguttag har bokstavligen förändrat hur vi lever. Men det är en kraft som måste hanteras på ett säkert sätt. Det är så pass viktigt att det är reglerat i lagen.

– Arbeten på elanläggningen får enbart utföras av ett auktoriserat registrerat elinstallationsföretag, säger Thomas Fredriksson, anslutningsingenjör på Göteborg Energi.

Vad är då en elanläggning? Det är allt det som finns fast installerat i hemmet för att du ska kunna använda elen. Alltså från överföringspunkten in i elcentralen, alla elledningar, vägguttag och strömbrytare. 

– Vi kan ibland se i villorna att det lagts mycket pengar på renovering av det mesta – men elcentralen och ledningarna kan vara original från 1940-talet. Med tygkablar och allt. Det är en vanligt förekommande missuppfattning att elmätarskåpet och elcentralen tillhör energiföretaget – men så är det inte, säger Thomas Fredriksson.

Vems är ansvaret?

Vi på Göteborg Energi har ansvaret för elkabeln in till mätarsäkringarna och själva elmätaren. Därefter vilar ansvaret på innehavaren av elanläggningen. Ansvaret ligger på:

  • Dig, om du bor i en villa. 

  • Oftast hyresvärden eller fastighetsägaren om du bor i en hyresfastighet. 

  • Dig eller bostadsrättsföreningen, eller möjligen båda om du bor i bostadsrätt.

Det är innehavaren som ansvarar för elanläggningen är säker. En del i det ansvaret är att mätarskåp och elcentral är i säkert skick. 

– Våra tekniker gör alltid en riskobservation först. Anser man att ett arbete kan leda till ett påbud eller vara farligt så avbryter man insatsen och påpekar vad som behöver åtgärdas, säger Thomas Fredriksson.

Detta kan du själv undersöka

Saker som du själv kan undersöka är att titta om det ser rent och snyggt ut runtomkring mätarskåpet. Om det är synliga sprickor eller skador är det en god idé att anlita en auktoriserad elektriker som ser över säkerheten, eller att uppmärksamma detta för hyresvärden eller föreningen.

Ett annat tecken är om du ser tygklädda kablar, då kan det också vara läge att kalla in ett elinstallationsföretag som kan bedöma säkerheten. Och kom ihåg! Gör inga egna ingrepp, bara besiktiga med blicken. 

Främst är det hos villaägare som vi på Göteborg Energi stöter på dåligt underhållna elanläggningar. I hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar finns ofta underhållsplaner även för elen.

En ljuspunkt är att där underhållet har utförts i hemmen är de nu ofta av god kvalitet. Den nuvarande lagstiftningen kräver att arbeten utförs av auktoriserade registrerade elinstallationsföretag. 

Hos Elsäkerhetsverket finns bra och tydlig information om vad som gäller med reglerna om vilket ansvar som gäller samt tips på hur man bör agera kring underhållet.

På senare år har det också blivit vanligare med elproduktionsanläggningar så som solceller på taken hemma hos kunderna. Även här är det viktigt att allt är väl underhållet. 

Precis som allt annat på huset behövs det en fortlöpande kontroll. Och har man inte kompetens eller förmåga att kontrollera uppe på taket – ja, då är det bra idé att köpa in den tjänsten, säger Thomas Fredriksson.

Tips på säkerhetsläsning

Vad får jag göra själv? På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa mer om vad du får göra själv med el hemma.
Startsidan
icon-closechevron-disc-rightmenu