GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Första spadtaget

Så gör mikroproducenter skillnad

Publicerat april 2023

Intresset för solceller har ökat kraftigt i takt med att fler vill bli mer självförsörjande. Att ta vara på och producera sin egen energi har idag ett betydande värde för enskilda hushåll, men även för energiförsörjningen i stort. Vi tar fram förstoringsglaset och tar en närmare titt på våra egna mikroproducenter och vad deras produktion gör för skillnad. 

Enligt Energimyndigheten så installerades 55 000 solcellsanläggningar under år 2022 i Sverige, vilket är en ökning med närmare 50 procent mot föregående år. Under samma period ökade antalet mikroproducenter hos Göteborg Energi med cirka 40 procent. 

Ett villatak med solceller har potential att producera betydligt mer energi än vad hushållet förbrukar under ett år. Det betyder att mikroproducenterna inte bara producerar förnybar solenergi till sina egna hushåll, utan även kan sälja sin överskottsproduktion vidare. I och med att antalet anläggningar ökat så har även produktionen gjort det, och under 2022 såldes 33,9 GWh i överskottsproduktion till oss, vilket är en ökning med närmare 50 procent jämfört med 2021. Det är ungefär lika mycket energi som 6 normalstora vindkraftverk producerar på ett år.

Men hur bidrar detta till energiförsörjningen? Jo, genom att den energin som säljs till oss bidrar till den totala produktionen, som sedan kan förbrukas av andra elanvändare vilket bidrar positivt till samhället och energiförsörjningen i stort. Om man utgår från de 33,9 GWh som såldes under 2022, så täcker det årsförbrukningen för 2825 villor eller 13 560 lägenheter. Man skulle även kunna driva 14 125 elbilar under ett helt år, eller köra en elbil 4452 varv runt jorden. Mikroproducenterna spelar alltså en viktig roll i samhället, så ett stort tack till alla våra mikroproducenter för ert positiva bidrag till vårt gemensamma energisystem.

Vill du också bli en mikroproducent?

Om du är intresserad av att installera solceller kan du läsa vidare om hur du ska göra för att komma igång med solenergi. Vi på Göteborg Energi guidar dig hela vägen från planering, köp, administration och elavtal.

icon-closechevron-disc-rightmenu