GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fyra ungdomar sitter på en bänk utomhus

Sommarjobb som säkrar morgondagens energikompetens

Publicerad juni 2024.

Energibranschen är hetare än någonsin. Detta parallellt med en stor kompetensbrist inom framför allt teknik- och ingenjörssidan. Ett sätt att introducera fler till branschens möjligheter är via sommarjobb, där Göteborg Energi erbjuder ett stort antal tjänster inom flera områden. Personaldirektör Arto Pitkäniemi berättar om hur vi jobbar aktivt med nyrekryteringen av ”kundidater”.

Hur länge har Göteborg Energi erbjudit sommarjobb?

- Vi har erbjudit sommarjobb sedan en långt tid tillbaka. Det har varit lite olika fokus under olika år. De senaste fem åren har sommarjobben blivit en gemensam angelägenhet för hela bolaget, och en viktig del i vår kandidatresa. Vi tar emot runt 100 personer varje sommar, både från gymnasiet och från högskolor/universitet.

Hur kan ett sommarjobb hos oss se ut?

- Alla sommarjobbare får en dedikerad handledare och en tydlig agenda på vad som förväntas av båda parter.  För en högskole- eller ingenjörsstudent kan det t.ex. handla om att assisterna någon i vår ledning eller i ledningsgrupperna för våra dotterbolag, driva ett utredningsuppdrag eller stötta olika delar av verksamheten. För gymnasieeleverna kan det handla om att underhålla och måla elskåp runtom i Göteborg. Det handlar inte enbart om sysselsättning, utan att introducera dem till en arbetsplats med allt vad det innebär och till energibranschen som sådan. 

Varför är det viktigt att erbjuda denna möjlighet till ungdomar och studenter?

- Det är en viktig del i vår långsiktiga rekryteringsstrategi. Vi har många som har börjat sin karriär på Göteborg Energi som student genom t.ex. sommarjobb eller praktik. När deras utbildning är klar har de förhoppningsvis fått en god grund och inställning till oss som arbetsgivare, vilket kan leda till en naturlig fortsättning med en tillsvidareanställning.

Energibranschen kan också upplevas som sluten och strikt på grund av många relevanta säkerhetskrav. Därför måste vi också öppna upp och visa upp vår bredd när vi kan. Att sprida vårt varumärke och odlarelationerna med framtidens ”kundidater” (kandidater som också kan vara kunder) blir viktigare för varje dag.  

"Vi vill att studenterna har oss i åtanke när de ska ut i arbetslivet" säger Göteborg Energis personaldirektör Arto Pitkäniemi

Vad vinner Göteborg Energi på att ta emot sommarjobbare?

 
- För att Göteborg ska kunna fortsätta vara en ledande tillväxtregion är det centralt att hitta rätt kompetens. Inom tekniska områden kan detta vara en bristvara, då alldeles för få personer väljer att utbilda sig inom teknik och naturvetenskap. Vi deltar bland annat i initiativ som Mathivation som ska stimulera ungdomars intresse förmatematik, men även där blir praktik och sommarjobb en viktig komponent för att lyckas. Intresset behöver växa fram under en längre tid genom att arbetsgivarna visar på alla spännande möjligheter som finns. Annars riskerar vi att gå miste om den utveckling som kommer med den gröna omställningen. 

Har du något tips till dem som är intresserade av att sommarjobba hos oss?

 
- Något som jag alltid upplever lyser igenom är om personen har ett genuint intresse för sitt område. Använd det och låt det synas i både ditt CV och under intervjun! Se ska intresset förstås gå åt båda håll. Vi är nyfikna på de som söker sig till oss, vad de lär sig under utbildningen, vad de värderar på en arbetsplats och hur deras perspektiv kan utveckla vår verksamhet. De lär oss lika mycket som vi lär dem. Jag tycker att det syns på söktrycket i våra lediga tjänster, många unga är intresserade av oss tack vare det vi har byggt upp under flera år: en ordentlig introduktion, handledning och fokus på en bra arbetsmiljö. Då kan förväntningarna mötas från både oss och kandidaten.

icon-closechevron-disc-rightmenu