GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Boende i HSB Living LAB som har massor av gröna växter i sitt rum

HSB Living Lab undersöker boendes attityder till energi

Publicerad mars 2023.

Ända sedan starten 2016 har Göteborg Energi varit partner i forskningsboendet HSB Living Lab. Det levande laboratoriet där nära fyrtio personer bor samtidigt som forskning pågår dygnet runt. Många av projekten handlar om hur vi ska använda vår energi smartare.

Som en sockerbit ståtar den vita kuben högst upp inne på Chalmersområdet. Här finns tre våningar med lägenheter av olika slag och på bottenplan finns bland annat kontor, konferensrum, showroom för forskningsprojekt och en modern tvättstudio. 

De boende i huset har fått vänja sig vid att bo i en föränderlig och ständigt övervakad värld. Här finns ett par tusen sensorer som mäter allt från luftfuktighet och temperatur till vattenförbrukning. Lägenheterna och gemensamhetsytorna byggs ofta om för att testa något nytt. En annan gång är det fasaden som byts ut för att kunna testa nya solpaneler eller isoleringsmaterial.  

Här pågår forskning om nya material, hållbara beteenden, smartare teknik, energi, digitalisering och social hållbarhet. Allt för att förbättra framtidens bostäder.

– Vi är tolv partners i HSB Living Lab och vi representerar tillsammans en bredd med olika kompetenser och infallsvinklar på ämnet Framtidens hållbara boende. Det är det som gör det så intressant och givande när vi tar oss an gemensamma problem, säger Emma Sarin, projektchef för HSB Living Lab.

Hittills har runt 180 projekt godkänts sedan starten och det är ett högt tryck på att få använda sig av arenan för forskning och utveckling.

– Vi ser verkligen behov av en sån här miljö, det är som en frizon där man kan testa mer eller mindre galna idéer. Där det är ok att både lyckas och misslyckas.

Sedan invigningen 2016 har det bedrivits många projekt inom energi i HSB Living Lab. Det finns flera partners med stor kunskap i ämnet, men med olika perspektiv på frågan. 

– Göteborg Energi med sin bredd och systemperspektiv på energifrågan är värdefull partner och ett bra komplement till de partners som i sin vardag fokuserar mest på de som bor i lägenheterna, säger Emma.

HSB Living Lab

Hittills har runt 180 projekt godkänts sedan starten och det är ett högt tryck på att få använda sig av arenan för forskning och utveckling.

– Vi ser verkligen behov av en sån här miljö, det är som en frizon där man kan testa mer eller mindre galna idéer. Där det är ok att både lyckas och misslyckas.

Sedan invigningen 2016 har det bedrivits många projekt inom energi i HSB Living Lab. Det finns flera partners med stor kunskap i ämnet, men med olika perspektiv på frågan. 

– Göteborg Energi med sin bredd och systemperspektiv på energifrågan är värdefull partner och ett bra komplement till de partners som i sin vardag fokuserar mest på de som bor i lägenheterna, säger Emma.

I HSB Living Lab hittar vi energiprojekt inom en rad olika områden. I huset finns lågtempererad fjärrvärme, ett FTX-system (fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning) som förvärms via ett borrhål och på så sätt spar mycket energi. Hela södra sidans fasad har ersatts av byggnadsintegrerade solceller och i projektet MOST forskar man på en molekyl som går att applicera på fönster som under dagen samlar solenergi och på natten omvandlas så att den i stället släpper ut värme. 

I projektet I-GReta forskar Chalmers på smarta energisystem och nyss har projektet Ta det coolt kickat igång där man vill utforska beteendemässiga förändringar och attityder till sänkt inomhustemperatur. Det finns även flera projekt som tar reda på hur vi bäst kan dra nytta av den energi som har använts för att värma upp duschvattnen, att spola ut hett vatten i avloppet är att slösa på en värdefull resurs.

För den som är nyfiken på vad som pågår i HSB Living Lab finns ett nyhetsbrev att prenumerera på. Följarna bjuds även in till öppet hus och kostnadsfria frukostseminarier.

Läs mer om Living Lab

  • Projektet I-GReta: Bygger på tidigare projekt där automatisk styrning av elanvändning gör att el pytsas ut där den behövs, när den behövs. Läs mer här!
     

  • Projektet HSB FTX: Är en vidareutveckling av ett vanligt FTX-system. I HSB FTX-system värms/kyls inluften med bergvärme/bergkyla utan värmepump innan den kommer in i husets ventilationssystem.  Läs mer här!
     

  • Projektet MOST:  I projektet MOST använder forskare på Chalmers en fönsterfilm med en specialdesignad molekyl som skulle kunna ta udden av den värsta värmen mitt på dagen och istället fördela den jämnare från morgon till kväll. Läs mer här!

icon-closechevron-disc-rightmenu