GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Tips!

Gör bostadsrätten energismart!

Publicerad januari 2021

Visst är det frestande att dra på elementen, att duscha lite längre och kanske slå på en extra värmefläkt när det är kyligt ute. Samtidigt som vi alla vet att vi, av både klimat- och ekonomiska skäl, ska minska vår konsumtion av energi. Det finns en hel del förändringar en bostadsrättsförening kan göra för att minska sin energianvändning. 

Spara varmvatten

Installera miljösmarta kranar. Istället för att det blir ljummet vatten när reglaget dras upp i mitten på kranen så kommer det endast ut kallvatten. Användaren måste aktivt dra reglaget förbi mitten för att få ljummet eller varmt vatten. Det finns även kökskranar som har ett lägre vattentryck, där den som använder kranen måste aktivt dra reglaget uppåt med extra tryck för att få högre tryck i kranen.

Täta fönster och dörrar

Sätt nya tätningslister. Se till att varm luft inte sipprar ut genom glipor i fönster och dörrar så att värmesystemet måste arbeta extra för att hålla en jämn temperatur inomhus. Se dock till att detta inte påverkar luftkvalitén, luftflödet eller fuktsäkerheten i bostäderna.

Sänk temperaturen i trapphuset

Trapphuset behöver inte vara 22 grader varmt. En grads sänkning minskar energianvändningen med fem procent (källa: energimyndigheten).

Ge boende information

Skapa medvetenhet och ge tips kring vad de boende kan göra själva, exempelvis att inte låta vatten rinna när man borstar tänderna. Sätt upp information i den gemensamma tvättstugan om att ha välfyllda maskiner, köra energisnåla program och att tvätta i 40 istället för 60 grader.

Se över belysning

Hur den används kan vara värt att titta lite extra på. Finns det belysning som ni kan stänga av eller reglera med tidstyrning och rörelsedetektorer? Är det släckt i alla gemensamma utrymmen under nätter?

Energispara som en gemensam aktivitet

Logga in på Mina sidor och se bostadsrättens förbrukning och energitoppar. Sätt gemensamma förbrukningsmål, ta fram en plan och aktiviteter för att nå dessa. Arbeta tillsammans eller i grupper som en kul gemensam aktivitet!

Energieffektiva produkter

Top Ten Sverige och Naturskyddsföreningen har gjort det väldigt lätt att välja energisnåla produkter. De presenterar de bästa produkterna ur energisynpunkt med syftet att underlätta för konsumenten och påskynda utvecklingen av mer energieffektiva produkter. 

icon-closechevron-disc-rightmenu