GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En man kontrollerar sin värmepump.
Elnät

Så stärker vi vårt skydd i vattenskyddsområden

Publicerat december 2023

Bättre hållbarhet och säkerhet vid nätstationer belägna i våra vattenskyddsområden. Det är målet med bytet av transformatorer som Göteborg Energi elnät arbetar med just nu. 

– Vi gör ytterligare en miljöåtgärd och byter från transformatorer som använder fossila mineraloljor – till transformatorer som i stället innehåller esterbaserade oljor, säger Niklas Carlsson, planeringsingenjör hos oss på Göteborg Energi elnät.

Elen in i ditt hem har en spänning på 400 volt. När den transporteras från kraftverken är den mycket högre; i stamnäten hela 400 000 volt, för att sedan i olika steg transformeras ner till en rimlig spänning i uttagen hemma hos dig och andra. Bland våra omkring 1600 nätstationer finns ungefär 2200 så kallade distributionstransformatorer, och det är här elens spänning omvandlas i det sista steget.

En transformator som belastas alstrar värme som behöver kylas bort. För den vanligaste konstruktionen görs detta med hjälp av så kallad mineralolja, som är en ”renare” typ av olja, men fortfarande en fossil olja. För naturkänsliga miljöer finns nu möjligheter att välja transformatorer där den fossila oljan kan ersättas med exempelvis en esterbaserad olja – som har fördelar när det kommer till brandsäkerhet och biologisk nedbrytbarhet.

En av våra ungefär 2200 distributionstransformatorer.

Vattenskyddsområden särskilt skyddsvärda

Göteborg Energi elnät har cirka 120 nätstationer som ligger inom stadens sex vattenskyddsområden och det har länge funnits ett system för att minimera risken för att något skulle läcka ut i händelse av fel eller olycka. I och med detta projekt stärks det skyddet ytterligare. 

Projektet medför fler hållbara vinster: redan när det planerades var det beslutat att de transformatorer som byts ut skulle återanvändas i andra nätstationer utanför vattenskyddsområdena. 

– Nu är vi ungefär halvvägs in i projektet och vi har sett flera tydliga positiva följdeffekter, säger Niklas Carlsson.

Bristen på råvarumaterial under pandemin har lett till ökade kostnader och allt längre leveranstider. Göteborg Energi elnät inledde tidigt en diskussion med leverantören om leverans av denna typ av transformatorer. Leveranstiderna har varit betydligt längre än normalt, men hanterbara. När det fysiska utbytet inleddes fick andra projekt direkt nytta av de transformatorer som byttes ut, precis enligt plan. För att minska risken för dubbelarbete utförs i flera fall bytet när det finns andra planerade arbeten i nätstationerna.

– Vi har under projektet även anpassat de nya transformatorernas kapacitet utifrån det nuvarande behovet i varje enskild nätstation, vilket också är en hållbarhetsvinst, säger Niklas Carlsson.

Niklas Carlsson, planeringsingenjör på Göteborg Energi elnät

Våra investeringar

Läs mer om våra investeringar i Göteborgs elnät här.

icon-closechevron-disc-rightmenu