GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Värmeförbrukning
Tips!

Tre tips för lägre värmekostnader

Vill ni minska värmeförbrukningen och övervaka och styra temperaturen i fastigheten? Här är tre smarta sätt att enkelt ta kontroll över värmekostnaderna.

Tips 1- Installera ett pumpstopp.
Det är onödigt att låta cirkulationspumpen jobba när det inte behövs. Även om termostaten är avstängd pumpas varmt vatten runt i ledningarna och ut i radiatorerna, vilket inte behövs under årets varma månader. Ett pumpstopp gör det möjligt att ställa in en utomhustemperatur då pumpen ska stängas av, och en temperatur då pumpen ska slås på igen.
Med ett pumpstopp står pumpen med andra ord still under senvåren och sommaren och ”motionskör” bara korta stunder för att inte fastna. Ni sparar både el, fjärrvärme och pengar. Med en uppkopplingsbar DUC (dataundercentral) är det också möjligt att fjärrstyra anläggningen och därmed kunna justera värden utan att vara på plats i fastigheten. Har verksamheten ett avtal med Göteborg Energi där energitjänster ingår kan vi hjälpa till att installera en DUC eller koppla upp den till oss.

Tips 2 - Byt radiatorpump.
Är radiatorpumpen mer än tio år gammal? Då lönar det sig ekonomiskt att byta till en ny. Nya pumpar är betydligt mer energieffektiva och betalar därför tillbaka sig fort. Väljer ni en tryckstyrd pump som känner av mottrycket i radiatorkretsen sparas både el och pumpkraft samt slitage, susningar i ventilerna på radiatorerna försvinner och i förlängningen sparas pengar. 

Tips 3 - Sätt upp temperaturgivare
Temperaturgivare registrerar exakt hur varmt/kallt det är i hela fastigheten. Temperaturgivarna är diskreta små vita boxar (bara 7x3 centimeter stora) som sätts upp i varje lägenhet och kopplas till en centralenhet som fastighetsägaren har tillgång till. Centralenheten är uppkopplad till webben, samlar in data från alla givare och visar upp faktiska temperaturer både i realtid och bakåt i tiden.
Temperaturgivare är ett hjälpmedel för att enkelt upptäcka och åtgärda fel som uppstått på grund av exempelvis flödesproblem i radiatorerna, termostater som stängts av, fastnat eller plockats bort av hyresgästen. Att installera temperaturgivare kostar inte särskilt mycket, men som fastighetsägare finns det stora vinster att göra, i tid och pengar. 

Vi hjälper gärna till och energioptimerar!

Ni kan lämna över hela eller delar av ansvaret för er värmeanläggning till oss beroende på vilket avtal ni väljer. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Få bättre kontroll på energiförbrukningen

Vi har olika avtal beroende på ert behov. Här är tre exempel på avtal som ger er kontroll på er energiförbrukning. Ni får mätdata, avvikelserapporter, och förslag på energieffektiviseringar. Genom att få bättre koll på energiförbrukningen kan ni bli mer energieffektiva och sänka kostnaderna. Beroende på vilket avtal ni väljer kan ni få en tekniker som är beredd att åka ut till er dygnet runt, året runt. Kort sagt får ni bekvämlighet och mer tid över till annat.
icon-closechevron-disc-rightmenu