GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Körsbärsträd blommar vid Järntorget, Göteborg. Bild: Frida Winter.

Göteborgs fjärrvärme blir förnybar och återvunnen

Förra året satte vi ett nytt mål - vår fjärrvärme skulle bli helt fossilfri år 2025. Nu ser det målet lite annorlunda ut, även om vi jobbar lika hårt på att möta våra kunders krav på minskade utsläpp. Istället ska Göteborgs fjärrvärme helt komma från förnybara och återvunna källor senast år 2025. Varför denna ändring? Och hur når vi dit?

Vi producerar fjärrvärme på olika sätt, beroende på behov. Delvis kan det handla om att elda med biobränsle, men även naturgas när kylan slår till. Men den största delen av Göteborgs fjärrvärme värms upp via restvärme från raffinaderier och under den energiåtervinning som sker på Renova, som förbränner stadens avfall. Denna sista pusselbit i fjärrvärmesystemet har dock fört med sig en utmaning.

- Våra kunder vill att vår redovisade klimatpåverkan ska ligga lågt och det är något vi jobbar hårt för att nå, förklarar vår hållbarhetschef, Eric Zinn och fortsätter:

- Men med dagens regelverk så räknas energiåtervinningen på Renova till våra utsläpp när vi drar nytta av den till att värma Göteborg, vilket innebär att vi helt enkelt inte kan bli helt fossilfria utifrån ett redovisningsperspektiv. 

Detta, förklarar Eric, innebär att vi har behövt skruva på vårt mål och hitta ett som bättre speglar de framsteg som vår verksamhet kommer att ta – nämligen att vår fjärrvärme till 100% kommer att komma från återvunna och förnybara källor år 2025*. 

Hållbarhetschef Eric Zinn

Vägen framåt

Vilka steg kommer Göteborg Energi att ta för att kunna möta kundernas efterfrågan om mer återvunnen och förnybar fjärrvärme? Eric lyfter två stora insatser som inte ligger allt för långt in i framtiden. 

- Vi bygger om Rya kraftvärmeverk så att den kan gå på biobränsle, vilket kommer att i princip ta bort vårt behov av naturgas. Förvisso kommer möjligheten att använda naturgas att finnas kvar, utifall att någon form av kris skulle uppstå. Men i vår vardagliga drift kommer biobränslen att ersätta dagens användning av fossil naturgas, förklarar Eric.

- Den andra insatsen handlar om ett fördjupat samarbete med våra grannar Mölndal Energi. På så sätt får vi tillgång till ännu mer förnybar energiproduktion.

Med det sagt påpekar Eric också att Göteborg Energi har andra projekt på gång som även bidrar till målet om fjärrvärme från återvunna och förnybara källor. Exempelvis den nybyggda ackumulatortanken på Hisingen som kan lagra fjärrvärmevatten som nyttjas vid behov. 

Kan Göteborgs fjärrvärme bli fossilfri i framtiden?

På denna fråga svarar Eric kort och koncist att vår fjärrvärme aldrig blir renare än vad samhället är. Han utvecklar: 

- Vi jobbar med energiåtervinning från Renova och restvärme från stadens raffinaderier för att vi ser det som den bästa användningen av energi som annars hade försvunnit ut i intet, säger Eric. 

- På sikt behöver vi bränna mindre plast och minska användningen av fossila bränslen. Men jag hoppas verkligen att vi en dag kan säga att vi, tillsammans med resten av samhället, är helt fossilfria. 

 

* I alla fall vid normalt väder. Blir det riktigt kallt måste vi kanske använda fossila bränslen under korta perioder för att kunna säkra våra kunders värmetillgång.

#hållbaraihop

Se vad vi gör för ett hållbart Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu