GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En spårvagn
Elnät

7 punkter som styr nätavgiften

Publicerad december 2023. Uppdaterad maj 2024.

Alla som använder vårt elnät måste betala en nätavgift. Hur stor den blir beror på många saker. Vissa delar kan vi på Göteborg Energi inte styra över – andra delar kan du som elanvändare själv påverka. 

 Nedan har vi samlat några punkter som ger dig bättre koll på hur nätavgiften fungerar. 

1: Vi får inte tjäna för mycket pengar

Det har politikerna på EU-nivå och i riksdagen beslutat. I och med den så kallade intäktsregleringen som togs i bruk 2012 måste elnätsägare, såsom Göteborg Energi, i förväg redovisa en lång rad uppgifter om förväntade kostnader och elnätets storlek. Detta gör vi till den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen. Där lämnar vi in uppgifter om våra tänkta investeringar och underhåll – och får godkänt en maximal tillåten intäkt för de kommande fyra åren. Och när de fyra åren är slut kontrollerar myndigheten att vi inte tagit för mycket betalt. 

2: Vi ligger lågt

Vi får som sagt inte tjäna för mycket pengar. Enligt den så kallade Nils Holgersson-rapporten ligger vi klart under riksgenomsnittet. Läs rapporten här. 

3: Alla kan kontrollera vart pengarna går

På Energimarknadsinspektionens webplats går det att se våra och övriga nätägares ansökningar för fyraårsperioder. De kallas för intäktsramar. Här hittar du Göteborg Energis intäktsram för perioden 2020-2023.

Så vad är det man betalar för elnätet – vad ska pengarna räcka till?

4: Elnätsavgiften ser till att allt kan fungera

Det är tack vare elnätsavgiften som det överhuvudtaget är möjligt att distribuera elen runt om i Sverige och hem till dig. Den bekostar ledningar, transformatorer, personal, underhåll, utryckningar vid avbrott, kundtjänst, fakturering och mätning för att nämna några exempel. Kort sagt det som får allt att fungera.

5: Pengarna ska räcka till mycket– och allt kan vi inte styra själva

Göteborg Energi ska som elnätsägare för nätet i Göteborg inte bara finansiera vårt eget elnät. Vi måste också betala avgifter till dem som ser till att elen kan komma till Göteborg. Det mesta av elen som används i Göteborg kommer hit via de regionala näten. Därför betalar vi alltså avgifter till regionalnätsägarna, och dessutom till det statliga stamnätet.

När elen transporteras långa sträckor försvinner delar av den på vägen och blir värme. Detta kallas för nätförluster. Ungefär var tionde krona av elnätsavgiften går åt till att täcka upp för detta.

6: Du kan själv påverka din elnätsavgift

Göteborg Energi har valt att dela upp elnätsavgiften i flera olika delar. Två av dem kan du faktiskt påverka själv.

  • Fast avgift - ska täcka kostnader som uppstår för att vara ansluten till elnätet.

  • En del som heter Elöverföringsavgift – en kostnad för varje kilowattimme som överförs. Här kan du alltså påverka: om du använder mer el, betalar du mer.

  • En del som heter Effektavgift för dig som bor i villa. Också den går att påverka. Här handlar det om hur mycket el du använder på samma gång, det vill säga hur stort ditt effektuttag är. Kortfattat kan man säga att om du undviker att samtidigt laga mat, tvätta, ladda bilen, torktumla, dammsuga och sätta värmen på max betalar du mindre i effektavgift. För en noggrannare förklaring, läs här

7: Dessutom tillkommer skatt två gånger

Utöver de avgifter som nämnts här läggs det på energiskatt om 49 öre (2023) per kilowattimme – och ovanpå allt tillkommer 25 procent moms. Du kan läsa mer om energiskatten här.

Elnätsavgiften 2024

Läs mer om elnätsavgiften och dess nya justering här.

icon-closechevron-disc-rightmenu