GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Man med ett barn på axlarna utanför hus med fjärrvärme. Här kommer sju imponerande fakta om den fjärrvärme vi på Göteborg Energi är så stolta över.

Göteborg Energi älskar fjärrvärme – det borde du också göra!

Publicerad juni 2021

Du kanske redan vet att Göteborg är världsledande inom framtidens transportlösningar, gröna Lisebergskaniner och goa långgator. Men Göteborg är faktiskt också världsledande när det gäller fjärrvärme. Och det är ingen liten sak. Här kommer sju imponerande fakta om den fjärrvärme vi på Göteborg Energi är så stolta över. 

 

 

Sopor. Värmen från sopförbränningen blir också en del av fjärrvärmen.

Du blir uppvärmd av att andra jobbar

När det jobbas i industrierna i Göteborg blir det varmt. Den så kallade överskottsvärmen tas tillvara och används för att värma upp dig med fjärrvärme. Men det är inte bara spillvärme från industrierna som tas tillvara. Tänk på alla sopor som slängs – även de tas om hand. Värmen från sopförbränningen blir också en del av fjärrvärmen. Värme som annars hade gått förlorad!
Under gatorna där vi promenerar och lever strömmar värmen fram genom alla rören i fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmen gör elen billigare

Under gatorna där vi promenerar och lever strömmar varmt vatten fram genom alla rören i fjärrvärmenätet. Tack vare fjärrvärmen går mindre el åt för att värma upp staden. Utan fjärrvärmen skulle elnätet behöva fler och tjockare kablar. Fjärrvärmen är alltså en viktig anledning till att elnätskostnaden i Göteborg kan hållas nere.
Ett kylskåp står med dörren på glänt.

Klarar vinterkylan galant

Göteborg har faktiskt ända sedan 1950-talet varit en föregångare på fjärrvärmesidan. I ett gemensamt system i en ständigt växande stad, där husen ligger tätt och med en närhet till industrin, klaras till och med vinterkylan galant tillsammans.
Alla kan tvätta samtidigt med Fjärrvärme

Varmvattnet räcker till alla!

Även då alla vill duscha samtidigt. Våra sammankopplade värmekällor kan nästan alltid leverera, med 99,9% leveranssäkerhet. Om det trots allt blir problem är det snabbt åtgärdat, ofta helt utan att du märker det. En trygghet som både värmer och lugnar.
Tack vare fjärrvärmen går mindre el åt för at värma upp staden

Fjärrvärmen är prisvärd

Med tanke på de många fördelar som nämnts ovan så är, konstigt nog, fjärrvärmen nästan alltid också det billigaste alternativet för att värma upp en fastighet.
inom kort kommer fjärrvärmen vara producerad av enbart återvunnen värme och förnybar energi.

Förnybar och återvunnen fjärrvärme 2025

Från början producerades fjärrvärmen helt av olja men under resans gång har klimatprestandan gått framåt. Vi utvecklar hela tiden vår fjärrvärme och inom kort kommer den vara producerad av enbart återvunnen värme och förnybar energi.
Fjärrvärme värmer upp staden

Tack vare fjärrvärmen har vi eleffekt så det räcker!

Utan fjärrvärmen skulle eleffektbehovet i Göteborg redan vara uttömt. Då skulle den eleffekt som företagen behöver för sin verksamhet redan vara uppäten av att värma upp staden med värdefull el. Därmed inte sagt att situationen in till Göteborg inte behöver förbättras nu när staden växer så det knakar.

Intresserad av att skaffa fjärrvärme?

Bor du i Göteborg kan du med största sannolikhet ansluta dig till vårt smarta och leveranssäkra nät.

 

 

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu