GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Närbild på Rosenlundsverket.

Rosenlundsverket 1902-2030-talet?

I februari i år berättade vi att Rosenlundsverket kan avvecklas under första halvan av 2030-talet istället för 2045. Men är inte det ändå fasligt långt borta? Vi förklarar vad som behöver göras innan första flyttlasset kan fara iväg. 

Beslutet är fattat. Det ikoniska Rosenlundsverket vid Skeppsbron i Göteborg, med anor från tidigt 1900-tal, ska avvecklas. Vi på Göteborg Energi siktar på att lämna anläggningen under första halvan av 2030-talet. Vad som ska finnas på denna centrala tomt istället är upp till Göteborgs politiker. Men det är tydligt att mycket planering kommer att behövas innan flytten kan börja. För Rosenlundsverket är inte vilken anläggning som helst… 

Ett supercentralt verk

För att förstå hur viktigt Rosenlundsverket är kan man vända sig till närmaste karta över Göteborg. Mitt i smeten ligger nämligen verket och därifrån kan vi på Göteborg Energi förse de centrala delarna av staden med både fjärrvärme och fjärrkyla. 

Förstås finns många fler anläggningar runtom staden. Men det kommer att krävas en hel del investeringar innan dessa och nya anläggningar är redo för att ta över driften från Rosenlundsverket, som kan bidra med hela 480 MW fjärrvärmeproduktion när vädret är som kallast – drygt en fjärdedel av Göteborgs maximala kapacitet. 

Fjärrkylan, å andra sidan, har sin basproduktion i Rosenlundsverket och vi ser redan nu att behovet av kyla kommer att öka, kanske trefaldigt, inom de närmsta 10 åren. Därför blir det en utmaning att inte bara flytta produktionen som finns nu, utan samtidigt öka den.

Rosenlundsverket har funnits i Göteborg många decennier, om än med olika utseeende.

Så stänger vi säkert

För att stänga Rosenlundsverket kommer vi därmed först att behöva ersätta produktionsbortfallet. Inte nog med det, vi vill dessutom göra det med förnybar och återvunnen energi. 

Det innebär bland annat mer förbränning av pellets, flis, biogas och –olja, samt möjligen ett energitillskott från geotermi. Men också bättre styrning och andra smarta lösningar som ger oss ett ännu effektivare och mer optimerat energisystem.

Exakt vilka insatser kommer att ta plats, och när, är lite för tidigt att berätta just nu. Men först framåt slutet av 2020-talet tror vi att vi kan börja stänga ner våra hetvattenpannor i Rosenlundsverket, en efter en. Och under första halvan av 2030-talet kommer fjärrkylaproduktionen att vara ersatt varpå utflytten från lokalen kan börja. 

Ett decennium bort

Förstås kan mycket hända på 10 år och förutsättningarna kan ändras på vägens gång. Vad som är säkert är att omställningen kommer att innebära stora kostnader för oss på Göteborg Energi när många anläggningar ska byggas och av kommer att behöva förnyas och expandera. 

Men tack vare dessa insatser kommer vi inte bara närmare vårt mål om ett mer hållbart Göteborg. Vi kan också sänka våra produktionskostnader och skapa ett ännu mer pålitligt fjärrkyla- och fjärrvärmesystem.  Och, förstås, marken som Rosenlundsverket står på kan användas till något som skapar ny nytta för göteborgarna.  

icon-closechevron-disc-rightmenu