GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
EU flagga

Fortsatt stabil produktion i solcellsparkerna

Publicerad april 2023

Båda våra solcellsparker Solinavium och Nya Solevi har producerat en stadig leverans av solenergi under förra året och början av 2023. 

- Vi hade en budget på 10,8 GWh under 2022 och utfallet blev 11,4 GWh, berättar Carolina Nilsson, anläggningsingenjör på Göteborg Energi. I år har solen inte varit framme så mycket än och vi ligger under budget för januari, februari och mars. Men så brukar det vara. Solen kommer förhoppningsvis nu i april.

Solelen matas ut i elnätet, och går till vilken elabonnent som helst som ligger nära anslutningen. Att kunna erbjuda solenergi till en kundkrets är viktigt, även om det endast utgör en liten del i arbetet för att klara energiomställningen.

- Anläggningen producerar bra på årsbasis, och det är vi mycket nöjda med, säger Carolina. Nu väntar sex soliga månader med hög elproduktion och förhoppningsvis få dagar med tandläkarväder.

Ett somrigt Solevi solcellspark.

Förutom att leverera solel till kunderna bidrar Solinavium och Nya Solvei till flera andra mervärden för staden. Ett exempel är de bikupor som finns vid Nya Solevi. I dessa kupor, som tas om hand av vår samarbetspartner Beepartners, huseras tusentals honungsbin som var och en gör en viktig insats för den biologiska mångfalden. 

- I veckan kommer vår bileverantör att kolla till bikuporna för första gången i år, och snart blir det fart på bina efter att de suttit i kuporna i flera månader. Och på samma tema testar vi nu att inte klippa allt gräs och växlighet varje gång det klipps utan bara det som behövs. Dels för att hålla nere underhållskostnaderna, dels bidra till biologisk mångfald. Det är väldigt fint med de gulblommande fälten i juni.

Följ våra energileveranser

Vill du veta hur mycket våra solcellsparker levererar just nu? Eller hur mycket våra andra nyttigheter som fjärrvärme, gas och fjärrkyla producerar? Det har vi samlat på en och samma sida.
icon-closechevron-disc-rightmenu