GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Energiprojektet FED redo för vinterkylan

Publicerad oktober 2019

På Chalmers har projektet Fossil-free Energy Districts (FED) pågått sedan 2017. Projektet är en lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla där energin köps och säljs mellan olika fastigheter. Under de kommande månaderna utvärderas systemet för att se om lokala energisystem kan vara en del av lösningen på framtidens energiutmaningar.

Sedan 2017 har nio starka partners tillsammans utvecklat projektet Fossil-free Energy Districts (FED) på Chalmers Campus Johanneberg. Omkring 50 byggnader och andra fysiska installationer – bland annat solceller, batterier, kyllager och värmepumpar – har kopplats samman i en gemensam, lokal och digital handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även för att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor.

Vi ser FED som en intressant möjlighet och som ett av flera spår att arbeta vidare med för att lösa framtidens utmaningar

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi

– Vi ser FED som en intressant möjlighet och som ett av flera spår att arbeta vidare med för att lösa framtidens utmaningar, säger Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi.
Principen bakom FED är att balansera energianvändningen mellan byggnaderna på området utifrån behov, lokal produktion och prisprognoser. Dels för att minska den totala energianvändningen och dess kostnad, dels för att undvika de förbrukningstoppar som idag ofta kräver tillskott av energi från fossila källor. Under hösten 2019 har den digitala handelsplatsen färdigställts och fungerar nu fullt ut.
– Systemet är uppbyggt av ett antal olika agenter som successivt kopplats på och handlar med el, värme och kyla mellan sig. Nu kommer vi att låta systemet rulla under de kalla månaderna i höst och vinter och ta in mätdata för att i februari utvärdera resultaten, säger Cecilia Erdalen.

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi

Om FED kommer att vara intressant att appliceras i större skala eller på fler ställen är ännu för tidigt att bedöma, menar Cecilia Erdalen.
– Det finns olika aspekter som behöver utredas vidare, till exempel lagstiftning och om systemet kan leverera de resultat vi förväntar oss. Det kommer också att vara viktigt att hitta incitament till fastighetsägare – varför ska de investera i den här typen av lösning? Är den tillräckligt lönsam? Flera av byggnaderna som ingår i FED-projektet har fått solcellspaneler på taket och olika typer av energilagring testas, till exempel genom el-bilpooler.
– Att hitta bra lösningar för energilager är en av framtidens stora utmaningar. Till exempel kan byggnaderna i sig fungera som energilager. Handelsplatsen FED ligger hela tiden omkring tio timmar före i sina prognoser, och om den till exempel bedömer att ett hus är varmt nog för att klara de kommande timmarna kan den värmen säljas till en annan fastighet, säger Cecilia Erdalen.

Fossil-free Energy Districts (FED)
Projektet Fossil-free Energy Districts (FED) är en satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans av nio partners: Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers. Chalmers Campus Johanneberg utgör själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar. Målet är att se om FED kan vara en attraktiv lösning även för andra europeiska städer.

 

icon-closechevron-disc-rightmenu