GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En sittplats med varm choklad och tänt ljus vid ett fönster som vetter ut mot en gata.
Energispartips!

Så gör ni er BRF energismart!

Publicerad oktober 2022.

Användningen av energi - och kostnaden för den - kan alltid ses över, även i en bostadsrättsförening. Här är fem tips på hur ni på ett enkelt sätt kan energieffektivisera. Många saker kan göra stor skillnad utan att ni behöver tumma på komforten för de boende.

Ventilationsrör på utsidan av en fastighet.

Isolera värmerör

För att minska värmeförlusterna från varma ledningar i fastigheten är det bra att isolera dem. Finns det redan isolering, kontrollera statusen på den och se om den behöver bytas ut eller kompletteras. Kolla även rördragningar i schakt, i källare och på vind för att vara säker på att alla rör är isolerade.
Ett tarvligt ihoplappat ventilationssystem.

Se över läckage från ventilationskanalerna

Det finns risk att ventilationsaggregat och ventilationskanaler inte är helt lufttäta. Ett läckage innebär att fläktarna måste arbeta mer, vilket i sin tur ger högre energikostnader. Den varma luften kan dessutom komma att värma upp delar av byggnaden som inte behöver det. Även det leder till högre kostnader, då denna energi måste tillsättas på annat sätt.
En cykel i ett förråd.

Sänk temperaturen i garage, trapphus och förråd

I utrymmen där människor inte vistas länge behöver det inte vara så varmt. Finns det möjlighet bör man sänka temperaturen i sådana utrymmen. Men var noga med att inte helt stänga av värmen under uppvärmningssäsong då finns det risk att ledningar fryser sönder.
Ett badrum.

Låt inte teknik stå på i onödan

Att ha teknisk utrustning som står på utan att man använder den är en annan vanlig orsak till onödig energianvändning. Det är till exempel onödigt att ha på pumpar som trycker runt varmvatten i fastigheten utan att det finns något behov för det.

Har bostaden ett frånluftssystem, sänk ventilationen under höst och vintersäsong eller se om den automatiskt kan styras efter hur kallt det är ute, men var inte för kreativ, det är viktigt att följa regelverket för luftflödet.
Detalj från ställverk.

Kontrollera ställverket

Ett ställverk är där inkommande el från elnätet kommer in i byggnaden och fördelar strömmen ut till alla elektriska apparater. Har man ett äldre ställverk drar det ofta mer el än vad som är nödvändigt.

Om det finns ett ställverk i er förening, låt en certifierad elektriker kontrollera det. Hen kan undersöka eventuella ställverksförluster, fasförskjutningar med mera. Nyare ställverk är mer effektiva och ger ifrån sig mindre värmealstring. Värmealstring i detta fall är samma sak som energiförluster då energin i form av el inte används till det som det var avsett för.
icon-closechevron-disc-rightmenu