GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Får jag mitt miljötillval ur eluttaget?

Det är inte helt lätt att navigera bland alla begrepp som energibranschen använder för att locka konsumenter. Vad betyder egentligen begrepp som ursprungsmärkt el och vad innebär det när jag gör ett miljöval?

Grön, ren, förnybar, hållbart och fossilfri är vanliga begrepp som energibranschen har använt för att attrahera klimatstressade konsumenter. Vad gäller begreppen ”grön” eller ”ren” el, har det tidigare inte funnit några krav på vad som får kallas så, vilket innebär att ett energibolag har kunnat kalla sin el ”ren” oavsett vilken miljöpåverkan den har. Men nu kommer en ny lag att motverka att konsumenter luras att tro att produkter inte har någon klimatpåverkan, när det i själva verket sker utsläpp vid produktionen. Denna lagstiftning måste vara genomförd i EU:s medlemsstater senast 2026.

Hållbarhetschef, Eric Zinn

Elens ursprung 

Nästan all el som produceras i Sverige i dag kommer från fossilfria energikällor som vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, lite solkraft och lite el från bioenergi. Den el vi levererar har vi delvis producerat själva i någon av våra solcellsparker Nya Solvei och Solinavium, något av våra vindkraftsverk eller kraftvärmeverk. Men merparten köper vi in från olika elproducenter eller via den nordiska elbörsen. Läs mer om elens ursprung.

-Som privatkund hos Göteborg Energi kan du känna dig trygg genom att vi är märka av Schysst elhandel. Men det är viktigt att poängtera att all elanvändning har en klimatpåverkan och att inte luras av vissa aktörers försök att förenkla frågan, säger Eric Zinn.

Väljer du ett miljötillval som till exempel vindkraft, är det då el från vindkraft som kommer ur eluttaget? Det korta svaret är nej. Elen som kommer ur ditt uttag är en mix av alla de produktionsanläggningar som är i gång när du använder elen. Ursprungsmärkningen är en statistisk omfördelning av all elproduktion under året och har inget med din egentliga klimatpåverkan att göra. Det beror helt på när och hur mycket el du använder, och detta kan du påverka på flera olika sätt. 

Första steget att se över dina vanor, minska din energianvändning och använda el när den är som billigast. I vår Göteborg Energi-app kan du följa din elförbrukning och få tillgång till funktionen Elkollen som ger dig möjlighet att kunna sätta upp mål och följa ditt elsparande månad för månad och dag för dag. Det andra sättet är att se till att den el man använder har ursprungsgarantier från fossilfri produktion som går att bygga ut till exempel vindkraft och solkraft.  

Har du kanske köpt ursprungsmärkt el? Grattis du visar vart du står i frågan. På din faktura hittar du information om ursprungsmärkning av den el du köpt. 

icon-closechevron-disc-rightmenu